Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định Ban hành quy định thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 25/04/2024

Ngày 12/4/2024 vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 19/2024-UBND về việc Ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 4 năm 2024 và thay thế Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 52/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tập tin đính kèm:
Trần Thị Nhung - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.612.913
Truy câp hiện tại 3.151