Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy định phân cấp công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ĐTXD, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc dự án ĐTXD công trình
Ngày cập nhật 06/05/2024

Ngày 11/03/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân cấp công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 21/03/2024.

Để triển khai nội dung trên, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã có công văn triển khai đến các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã trên địa bàn (Nội dung được đính kèm).

Tập tin đính kèm:
Quang Thịnh - Phòng QLĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.612.913
Truy câp hiện tại 1.363