Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

THÔNG BÁO Kết luận phiên họp rà soát tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Ngày cập nhật 26/06/2024

Ngày 18 tháng 6 năm 2024, tại Trụ sở HĐND&UBND thị xã, đồng chí Nguyễn Duy Hùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đã chủ trì phiên họp Ủy ban nhân dân thị xã thường kỳ tháng 6 và tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2023. Tham dự họp có: Thường trực HĐND thị xã, hai Ban HĐND thị xã, các Phó Chủ tịch UBND thị xã; Thành viên UBND thị xã và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã; Chủ tịch UBND 09 phường xã; Thủ trưởng các cơ quan: Chi cục Thuế khu vực Hương Điền, Kho bạc nhà nước thị xã, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Y tế thị xã, Chi cục Thống kê thị xã, Hạt Kiểm lâm, Văn phòng Thị uỷ, Liên đoàn lao động thị xã.

Tại phiên họp, UBND thị xã đã nghe và thảo luận về Tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2024 và các nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2024. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tham gia dự họp, thay mặt UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Duy Hùng kết luận như sau:

UBND thị xã cơ bản thống nhất với Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý  02 năm 2024; thu chi ngân sách quý 02 năm 2024 và nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2024; Giao Văn phòng HĐND&UBND thị xã tiếp thu ý kiến các thành viên UBND thị xã hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo trình UBND thị xã ban hành theo quy định. Trong thời gian tới yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, địa phương có liên quan tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong kế hoạch năm 2024:

1. Các cơ quan, ban, ngành tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Kịp thời báo cáo, đề xuất, kiến nghị UBND thị xã các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Công tác xúc tiến đầu tư:

- Trung tâm phát triển quỹ đất tiếp tục tập trung giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Bình Thành đảm bảo đúng tiến độ.

- Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực bám sát Sở, ngành để tiến hành các thủ tục liên quan triển khai Dự án Khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn.

- Phòng Kinh tế khẩn trương hoàn thành hồ sơ thành lập các Cụm công nghiệp; liên hệ hướng dẫn thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

 

3. Công tác đầu tư công:

- Công trình chuyển tiếp: Chủ đầu tư theo dõi, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm: Quảng trường, Nhà văn hoá trung tâm; Đường Ven sông Bồ, Đường Hà Công, Vải hè Quốc lộ 1A; cân đối nguồn vốn còn thiếu, kiến nghị UBND thị xã bố trí vốn để triển thi công hoàn thành đúng tiến độ.

- Công trình khởi công mới: Chủ đầu tư sớm hoàn thiện thủ tục và khởi công trong tháng 6/2024 như Thảm nhựa đường Độc Lập, đường Đặng Huy Tá, đường Bùi Điền, nhà hiệu bộ trường THCS Lê Thuyết; các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia; các dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp, trong đó nhóm công trình sửa chữa trường học yêu cầu thi công hoàn thành trước ngày khai giảng năm học mới.

4. Công tác thu ngân sách: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục thuế khu vực hương Điền thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý thu, chi ngân sách; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong điều hành ngân sách, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

5. Một số nội dung khác yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương triển khai thực hiện:

- Thanh tra thị xã tập trung theo dõi, báo cáo tình hình triển khai các kết luận thanh tra; thực hiện nghiêm túc, khắc phục các tồn tại thiếu sót.

- Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao tiếp tục tuyên truyền về công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị; Xây dựng tin bài, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới, phong trào Ngày Chủ nhật xanh; công tác chỉ đạo điều hành của thị xã và của các địa phương.

Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã tại Thông báo kết luận này; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc về Ủy ban nhân dân thị xã trước phiên họp thường kỳ kế tiếp./.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND&UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.765.908
Truy câp hiện tại 6.526