Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Giấy phép môi trường Nhà máy dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO của Công ty TNHH Sinh dược phẩm Hera tại Khu công nghiệp Tứ Hạ, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 28/06/2024

Ngày 17 tháng 6 năm 2024, UBND thị xã Hương Trà đã cấp Giấy phép môi trường số 2068/GPMT-UBND cấp phép cho Công ty TNHH Sinh dược phẩm Hera được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở Nhà máy dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại Khu công nghiệp Tứ Hạ, thị xã Hương Trà.

1. Thông tin chung của dự án đầu tư/cơ sở:

1.1. Tên cơ sở: Nhà máy dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO.

1.2. Địa điểm hoạt động: Lô A17, Khu công nghiệp Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

1.3. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư: 3301477602, do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp, đăng ký lần đầu ngày 11/7/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 30/12/2022.

1.4. Mã số thuế: 3301477602.

1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất và kinh doanh dược phẩm (sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu).

1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án đầu tư/cơ sở:

- Diện tích của cơ sở: 18.282 m2.

- Công suất của cơ sở: 130 triệu sản phẩm/năm, trong đó:

+ Sản xuất và kinh doanh dược phẩm: 100 triệu sản phẩm/năm.

+ Sản xuất thuốc tiêm vô trùng độc tính cao dạng dung dịch - hỗn dịch Nano - đông khô: 30 triệu sản phẩm/năm.

2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo:

2.1. Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.2. Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.3. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép này.

(Có giấy phép kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Thu Phương - Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.765.428
Truy câp hiện tại 6.317