Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn
Ngày cập nhật 28/06/2024

Ngày 8/5/2024, UBND thị xã đã có Công văn số 1572/UBND-TNMT về việc đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn. UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã; UBND các xã, phường thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện phân loại rác tại nguồn theo Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh và Công văn số 9368/BTNMT-KSONMT ngày 02/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt.

2. UBND các xã, phường.

- Tổ chức triển khai đến từng hộ gia đình ký cam kết thực hiện phân loại rác tại nguồn, bắt buộc thực hiện từ ngày 01/01/2025.

- Tổ chức khảo sát lựa chọn, bố trí địa điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại. Xây dựng kế hoạch để triển khai thông báo cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng chất thải thực phẩm trên địa bàn đăng ký ở UBND xã, phường; tổng hợp và công bố rộng rãi thông tin để người dân được biết để thực hiện chuyển giao, tiếp nhận chất thải thực phẩm để sử dụng.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường tổ chức khảo sát lựa chọn, bố trí địa điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại, phối hợp với đơn vị vận chuyển chủ động lựa chọn các điểm tập kết phù hợp để xe chuyên dùng của đơn vị dịch vụ vệ sinh môi trường đến thu gom, vận chuyển về khu xử lý.

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND thị xã bố trí nguồn lực để đầu tư phương tiện, thùng rác lưu chứa các loại chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại để thuận lợi cho người dân thực hiện tập kết, giao và nhận chất thải.

Tập tin đính kèm:
Thu Phương - Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.766.470
Truy câp hiện tại 6.788