Tìm kiếm thông tin
Kết luận của lãnh đạo UBND thị xã về việc tháo dỡ các lò gạch, ngói thủ công tại xã Hương Vinh và xã Hương Toàn
Ngày cập nhật 21/06/2018

Trong tháng sáu, UBND thị xã ban hành Thông báo số 1247 /TB-UBND về việc Thông báo kết luận của của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp về việc tháo dỡ các lò gạch, ngói thủ công tại xã Hương Vinh và xã Hương Toàn. Kết luận của Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã như sau:

1. Giao trách nhiệm UBND xã Hương Toàn và UBND xã Hương Vinh tiến hành tổ chức họp, thống nhất phương án, thời gian tháo dỡ với các chủ cơ cở sản xuất gạch, ngói thủ công, báo cáo UBND thị xã trước ngày 15/6/2018.

2. Sau khi đã thống nhất phương án tháo dỡ, đề nghị tiến hành tháo dỡ trước ngày 20/6/2018. Trong quá trình tháo dỡ, tuân thủ chặt chẽ các phương án, các biện pháp tổ chức thi công và các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ…

3. Phòng Quản lý đô thị:

+ Chủ trì, phối hợp với UBND xã Hương Vinh và UBND xã Hương Toàn rà soát lại phương án thảo dỡ (về số lượng lò gạch, ngói thủ công, số hộ bị ảnh hưởng phải tháo dỡ…) báo cáo UBND thị xã xem xét, quyết định trước ngày 12/6/2018.

+ Hướng dẫn cụ thể cho UBND xã Hương Toàn và UBND xã Hương Vinh về quy trình, hồ sơ thủ tục tháo dỡ, phối hợp UBND hai xã giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình tháo dỡ.

4. Đối với các chủ cơ cở sản xuất:

- Tại phiên làm việc, 03 chủ cơ sở đã thống nhất việc tháo dỡ các lò gạch, ngói thủ công.

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương bàn bạc phương án tháo dỡ hợp lý, an toàn nhất, đảm bảo tiến độ.

- Đề xuất cụ thể với UBND xã các phương án chuyển đổi nghề nghiệp, để UBND xã xem xét, tạo điều kiện để bà con ổn định đời sống.

5. Trên cơ sở kiểm tra thực tế việc tháo dỡ các lò gach, ngói thủ công, đề nghị Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh tiến hành thẩm định ra Quyết định xác nhận xã Hương Toàn hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông báo này đã được đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã xem lại và thông qua. Ủy ban nhân dân thị xã thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Mai Sương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.822.589
Truy câp hiện tại 69