Tìm kiếm thông tin
Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng kết hợp công tác quản lý điều hành ngân sách tại UBND các xã Bình Điền và Bình Thành
Ngày cập nhật 21/06/2018

Thực hiện Kế hoạch Thanh tra năm 2018, ngày 29/5/2018, Chủ tịch UBND thị xã đã ban hành Quyết định số:403/QĐ-UBND thành lập Đoàn Thanh tra, triển khai thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng kết hợp công tác quản lý điều hành ngân sách tại UBND các xã Bình Điền và Bình Thành.

Đoàn Thanh tra gồm 06 thành viên, do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Toàn, Chánh Thanh tra thị xã làm Trưởng đoàn.

Thời kỳ thanh tra: 03 năm (từ năm 2015 đến năm 2017); thời hạn thanh tra: 30 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Thanh Tra thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.822.589
Truy câp hiện tại 89