Tìm kiếm thông tin
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với Tổng Giám đốc Công ty Hữu hạn Xi măng Luks (VN) về kế hoạch di dời, tái định cư khu vực hành lang mỏ đá vôi Văn Xá
Ngày cập nhật 10/10/2018

Ngày 26  tháng  9 năm 2018 UBND thị xã Hương Trà ban hành Thông báo kết luận số 2273  /TB-UBND về việc kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với Tổng Giám đốc Công ty Hữu hạn Xi măng Luks (VN) về kế hoạch di dời, tái định cư khu vực hành lang mỏ đá vôi Văn Xá

 

Tham dự họp có ông Trần Hưng Long-Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; ông Trần Xuân Đống-Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất; bà Nguyễn Thị Phong Lan-Phó Đội an ninh Công an thị xã, ông Lê Đình Hóa-CT UBND phường Hương Văn; ông Luk Jack Fung-Tổng Giám đốc Công ty Hữu hạn Xi măng Luks (VN); ông Shing Chong Kim Peter-Phó Tổng Giám đốc Công ty Hữu hạn Xi măng Luks (VN).

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đặt vấn đề nội dung buổi làm việc liên quan đến kế hoạch di dời, tái định cư khu vực hành lang mỏ đá vôi Văn Xá theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên dự họp tham gia ý kiến, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã kết luận:

1. Về diện tích đất trong hành lang 50m xung quanh nhà máy đã bàn giao cho Công ty, đề nghị phía Công ty khẩn trương có kế hoạch trồng cây xanh; diện tích đất chưa bàn giao Ủy ban nhân dân thị xã sẽ chỉ đạo sớm bàn giao cho Công ty.

2. Về xây dựng hàng rào xung quanh mỏ đá vôi: Hiện nay, Công ty đã có kế hoạch xây dựng 600m rào bảo vệ phía nam; đề nghị Công ty tiếp tục phối hợp với địa phương khảo sát, kéo dài thêm hàng rào bảo vệ ở các vị trí xung yếu, đặt biển báo chung quanh khu mỏ để người dân không tự do đi vào khu vực mỏ đá.

3. Về kế hoạch di dời 17 hộ dân:

Giao Trung tân Phát triển quỹ đất chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan  và Công ty xây dựng kế hoạch triển khai chủ trương di dời, nội dung các bước công việc phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật;

 Về thời gian: Hoàn thành công tác kiểm kê, phê duyệt, chi trả bồi thường và bàn giao đất tái đinh cư trước 30/3/2019.

4. Để tạo quỹ đất bố trí tái định cư cho các hộ dân, cần phải tiến hành đầu tư xây dựng tuyến đường số 2 trong khu quy hoạch tái định cư Ruộng Cà, phường Hương Văn Công ty TNHH LUKS (VN) thống nhất trích kinh phí và lựa chọn phương thức triển khai dự án phù hợp (có thể tự thực hiện đầu tư xây dựng hoặc thông qua BQLDA Khu vực thị xã Hương Trà để thực hiện theo trình tự quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng hiện hành) bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2018.

 

VP HĐND - UBND Thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.737.383
Truy câp hiện tại 311