Tìm kiếm thông tin
Quyết định phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về mồ mả cho các hộ gia đình,cá nhân và tổ chức ảnh hưởng GPMB để thực hiện dự án (đợt 2)
Ngày cập nhật 19/11/2018

Ngày 06 tháng 11 năm 2018 UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số1113/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về mồ mả cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức ảnh hưởng GPMB để thực hiện dự án: Công viên nghĩa trang tại phường Hương An, thị xã Hương Trà, như sau:

 

Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ về mồ mả phê duyệt: 1.233.882.000 đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm ba mươi ba triệu tám trăm tám mươi hai ngàn đồng)

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Giao trách nhiệm cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã phối hợp với Uỷ ban nhân dân phường Hương An gửi Quyết định phê duyệt đến người có tài sản bị thiệt hại và thực hiện việc niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân phường và nhà sinh hoạt cộng đồng nơi có đất thu hồi, đồng thời tổ chức việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho đối tượng

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.818.983
Truy câp hiện tại 4.867