Tìm kiếm thông tin
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã về rà soát quy hoạch các điểm dịch vụ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị xã
Ngày cập nhật 04/05/2019

Ngày 02/5/2019, UBND thị xã ban hành Thông báo số 1003/TB-UBND về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với các ngành liên quan để rà soát quy hoạch các điểm dịch vụ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị xã.

Sau khi nghe đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã phát biểu yêu cầu nội dung cuộc họp, ý kiến phát biểu của các ngành về quy hoạch các điểm dịch vụ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị xã, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đã kết luận:

1. Trên cơ sở danh mục các dự án kêu gọi đầu tư tại công văn số 749/UBND-TCKH ngày 04/4/2019 của UBND thị xã, giao trách nhiệm Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu văn bản yêu cầu các xã, phường rà soát lại các danh mục dự án, vị trí, định vị khu đất, cung cấp sơ đồ địa chính của đơn vị mình. Thời gian hoàn thành báo cáo việc rà soát của các xã phường trước ngày 20/5/2019.

2. Sau khi các địa phương báo cáo việc rà soát, giao trách nhiệm Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp, đề xuất quy mô dự án, bổ sung danh mục dự án và một số hạng mục khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngoài danh mục công văn 749 và chủ trì phối hợp các ngành rà soát hiện trạng sơ đồ địa chính, tính toán sơ bộ phương án giải phóng mặt bằng, thông tin quy hoạch, hạ tầng điện, nước, giao thông.

3. Phòng Văn hóa – Thông tin rà soát các dự án du lịch, dịch vụ, đề xuất danh mục kêu gọi đầu tư; (nghiên cứu đề xuất các địa điểm du lịch dự án tâm linh), từ đó đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư.

4. Phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Kinh tế và các địa phương rà soát quy hoạch ngành, quy hoạch Nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác, báo cáo UBND thị xã xem xét, Quyết định.

5. Giao trách nhiệm Phòng Kinh tế tham mưu văn bản gửi UBND tỉnh đề nghị bổ sung Cụm công nghiệp Bình Điền.

6. Tập trung ưu tiên kêu gọi đầu tư các xã, phường: Hương Thọ, Bình Thành, Hương Hồ, Hương An, Hương Văn.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.905.470
Truy câp hiện tại 50