Tìm kiếm thông tin
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã về triển khai dự án lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư phía Tây Nam đường Quốc lộ 1A thuộc phường Tứ Hạ
Ngày cập nhật 04/05/2019

Ngày 19/4/2019, UBND thị xã ban hành Thông báo số 916/TB-UBND về kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Ty – Chủ tịch UBND thị xã tại buổi họp triển khai dự án lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư phía Tây Nam đường Quốc lộ 1A thuộc phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND thị xã phát biểu những nội dung liên quan đến mục đích yêu cầu của buổi làm việc, nghe báo cáo thuyết minh nội dung phương án thiết kế sơ bộ quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư phía Tây Nam đường Quốc lộ 1A thuộc phường Tứ Hạ; Ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự họp, ý kiến giải trình của đơn vị tư vấn. Đồng chí Nguyễn Xuân Ty – Chủ tịch UBND thị xã kết luận như sau:

1. Về phạm vi ranh giới lập quy hoạch:

- Phạm vi ranh giới lập quy hoạch: Khu đất quy hoạch thuộc phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

+ Phía Tây Bắc giáp đường quy hoạch 36m;

+ Phía Tây Nam giáp đường quy hoạch và bệnh viện đa khoa thị xã Hương Trà;

+ Phía Đông Bắc giáp Quốc lộ 1A và các công trình hành chính thị xã;

+ Phía Đông Nam giáp đường Trần Thái Tông.

- Quy mô diện tích: Khoảng 19,5ha.

2. Về phương án sơ bộ:

Đề nghị đơn vị tư vấn trong quá trình thực hiện đồ án cần phối hợp với Chủ đầu tư, rà soát, cập nhật những nội dung đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu trung tâm thị xã Hương Trà.

Trong quá trình lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch, đơn vị tư vấn phối hợp với Chủ đầu tư tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan.

Căn cứ vào các đồ án quy hoạch đã được duyệt: Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt tại Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 6/5/2014 của Thủ tướng chính phủ; Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được phê duyệt tại Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 03/9/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu trung tâm thị xã Hương Trà đã được phê duyệt tại Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Tư vấn cần cập nhật, nghiên cứu để xác định các chỉ tiêu về sử dụng đất, về hạ tầng, giao thông…cho hợp lý.

Các khu ở hiện trạng, cần nghiên cứu chỉnh trang, mở một số tuyến đường để kết nối giữa khu ở hiện trạng và khu dân cư mới theo định hướng của khu quy hoạch.

Nằm trong phạm vi khu quy hoạch, hiện trạng có hói Kim Trà, thoát nước chung cho khu vực, do đó cần chỉnh trang, bố trí cây xanh dọc 2 bên hói tạo không gian xanh đồng thời tạo mỹ quan cho khu quy hoạch.

Theo phương án quy hoạch của tư vấn đề xuất, Khu quy hoạch chủ yếu là khu ở, do đó cần nghiên cứu bố trí thêm các khu thương mại dịch vụ, khu thể dục thể thao, bãi đổ xe…

Liên quan những nội dung điều chỉnh Quy hoạch chung mà UBND thị xã và UBND phường Tứ Hạ đã có những kiến nghị cụ thể, đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu để điều chỉnh cho phù hợp.

 3. Một số nội dung khác:

Đơn vị tư vấn có trách nhiệm rà soát các ý kiến nêu trên, phối hợp với chủ đầu tư, phòng Quản lý đô thị và các cơ quan liên quan lập nhiệm vụ quy hoạch để trình thẩm định, phê duyệt.

Đối với các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc UBND thị xã, đề nghị tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đã phân công tại Công văn số 883/UBND-QLĐT ngày 17/4/2019 của UBND thị xã đã ban hành.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.948.368
Truy câp hiện tại 842