Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam năm 2019
Ngày cập nhật 08/05/2019

Nhằm hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2019), Ngày 04 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch số 1035/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam năm 2019.

 

Theo kế hoạch UBND thị xã giao trách nhiệm cho Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh, UBND các xã, phường Phối hợp với các đoàn thể triển khai thực hiện các hoạt động.

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông

a) Chủ đề: "Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình".

b) Các thông điệp truyền thông:

- Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

- Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

- Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

- Xây dựng môi trường văn hóa gia đình - cộng đồng - xã hội lành mạnh.

- Yêu thương và Chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

- Ông bà, cha mẹ mẫu mực - Con cháu thảo hiền.

- Gia đình là tổ ấm nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục những người con khỏe mạnh để xây dựng đất nước.

2. Tổ chức Hội thi Gia đình Thể thao năm 2019

a) Nội dung: Thi đấu 02 môn Cầu lông và Bóng bàn.

b) Thời gian: Dự kiến từ ngày 18 - 19 tháng 6 năm 2019.

c) Địa điểm: Nhà tập luyện và thi đấu Cầu lông thị xã Hương Trà.

 

Mỹ Lệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.948.368
Truy câp hiện tại 213