Tìm kiếm thông tin
Phân bổ kinh phí thực hiện di dời tuyến đường dây điện ảnh hưởng khu quy hoạch phân lô xen ghép tại TDP Thanh Lương 4, phường Hương Xuân
Ngày cập nhật 08/05/2019

Ngày 03 tháng 5 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 362 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 53.343.000 đồng (Năm mươi ba triệu, ba trăm bốn mươi ba ngàn đồng) từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã để thực hiện di dời tuyến đường dây điện ảnh hưởng khu quy hoạch phân lô xen ghép tại TDP Thanh Lương 4, Phường Hương Xuân.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.948.368
Truy câp hiện tại 811