Tìm kiếm thông tin
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Kính gửi UBND thị xã Hương Trà
Cho tôi hỏi vấn đề về việc cấp giấy CNQSD đất đối với gia đình tôi.Vào ngày 27/02/2007 Tại UBND xã Hương Phong. Gia đình tôi có được lập biên bản về mua đất tại lô đất số 25 khu quy hoạch đất đấu Hy Du- Bàu Quan thôn Thuận Hòa. Gia đình chúng tôi đã trả đầy đủ tiền bao gồm lệ phí trước bạ.Được UBND xã Hương Phong hẹn 2 tháng sau sẽ gửi giấy tờ CNQSD đất cho gia đình tôi. Nhưng đến nay 2016 chúng tôi vẫn không nhân được giấy tờ. Chúng tôi đã nhiều lần đến xã để liên hệ nhưng vẫn được trả lời sẽ hối thúc giải quyết.Chúng tôi phải làm gì, liên hệ với ai và thủ tục như thế nào? Kính mong nhận được sự xem xét chỉ đạo từ các phòng ban tạo điều kiện.Tôi xin chân thành cảm ơn.
Người gửi: Đặng Duy Nhị - thuận hòa, hương phong, hương trà, thùa thiên huế (Ngày gửi: 13/03/2016)
Đáp:

        Xin chào ông Đặng Duy Nhị, UBND thị xã Hương Trà nhận được đơn thư của ông về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với lô đất số 25, khu quy hoạch  Huy Du - Bàu Quan thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà. Về vấn đề này, UBND thị xã trả lời Ông như sau:

       Theo báo cáo của UBND xã Hương Phong, ngày 27/2/2007 UBND xã Hương Phong có biên bản thống nhất cho Ông Đặng Duy Nhị nhận lô đất số 25, diện tích 200m 2, theo giá sàn 36.360.000 đồng; Ngày 22/8/2007 UBND xã Hương Phong đã nộp số tiền thu cấp quyền sử dụng dất vào ngân sách Nhà nước trong đó có số tiền của ông Đặng Duy Nhị. Tuy nhiên việc cho ông nhận giá sàn trong việc sử dụng lô đất số 25 nói trên chưa được UBND huyện ( nay là UBND thị xã ) đồng ý nên chưa hoàn chỉnh các thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông, 

Để tạo điều kiện cho các trường hợp như ông được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND thị xã đã chỉ đạo cho tất cả các địa phương tổng hợp các trường hợp như trên để xin ý kiến của UBND tỉnh; nếu được sự đồng ý của UBND tỉnh, UBND thị xã sẽ chỉ đạo UBND xã Hương Phong sớm xem xét giải quyết việc cấp giấy chứng nhận QSD đất  tại thửa đất nói trên cho gia đình ông đúng quy định.

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.911.295
Truy câp hiện tại 483