Tìm kiếm thông tin
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Tôi tên là Hoàng Tấn Yên, hiện gia đình tôi đang ở đường Thống Nhất , phía trước đài tưởng niệm Tứ Hạ Hương Trà.
Hiện tại gia đình tôi có 2 đứa con trai đã có vợ, vẫn đang sống trong nhà và có nhu cầu tách đất để xây nhà, đây là vấn đề cấp thiết. Nhưng theo tôi được biết hiện tại khu vực nhà tôi đang ở nằm trong vùng quy hoạch. Gia đình tôi bị cấm xây dựng từ năm 2007 cho đến nay.
Theo tôi luật tôi được biết tại khoản 2 và Khoản 3 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 quy định thì sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất thì gia đình tôi được phép xây dựng và sử dụng đất. Vậy đáng ra hiện tại gia đình tôi phải được cắt đất và cấp phép xây dựng. Nhưng khi liên hệ với thị xã thì tôi được biết là tỉnh đã phê duyết Dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch - Thương mại Hương Trà do Cty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Hoa Lư Huế thực hiện sẽ có 3 giai đoạn là 1 (3/2017 - 12/2017), 2 (1/2018 -12/2019), 3 (1/2020 - 12/2021). Nhưng đến bây giờ đã là tháng 3/2017 mà công tác giải phóng mặt bằng và thu hồi đất còn chưa thấy. Vậy đất của gia đình tôi không thể cắt cho con tôi và đồng thời không thể xây dựng công trình kiên cố.
Kính mong Thị Xã trả lời cho tôi được biết lúc nào thì việc thu hồi đất và đền bù giải phóng mặt bằng mới được tiến hành. Để gia đình tôi còn tính chuyện cắt đất cho con cái xây nhà cửa.
Người gửi: Duy Hoang - Tứ Hạ, Hương Trà, Huế (Ngày gửi: 22/03/2017)
Đáp:

Chào ông Hoàng Tấn Yên!

Qua kiến nghị của ông trên Trang thông tin điện tử thị xã Hương Trà về việc việc xây dựng nhà và tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng tại khu vực Ông đang sinh sống; sau khi rà soát những vấn đề liên quan, Ủy ban Nhân dân thị xã trả lời kiếm nghị của ông như sau:

1. Về quy hoạch xây dựng:

Căn cứ Quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà (cũ) đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 26/12/1996 (đã hết hiệu lực kể từ ngày 03/9/2009), liên quan khu vực thửa đất ông đang sử dụng là đất công viên trung tâm;

Căn cứ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tứ Hạ (cũ) mở rộng đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 03/9/2009, liên quan khu vực thửa đất ông đang sử dụng là đất cây xanh công viên và đất giao thông;

Căn cứ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Huế mở rộng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 06/5/2014 khu vực thửa đất ông đang sử dụng là đất cây xanh công viên, thể dục thể thao;

Hiện nay, khu vực thửa đất của ông đang sử dụng nằm trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch – Thương mại Hương Trà của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoa Lư theo Công văn chấp thuận chủ trương đầu tư số 79/UBND-XTĐT ngày 08/01/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; phía Công ty Hoa Lư đã hoàn thành phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, hiện nay đang tổ chức lập hồ sơ Quy chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (sắp hoàn thành) để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

2. Về quản lý quy hoạch xây dựng:

Căn cứ Luật Xây dựng 16/2003/QH11 có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2014 và Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 quy định liên quan việc cấp Giấy phép xây dựng trong khu vực đã có quy hoạch như sau:

- Được cấp Giấy phép xây dựng tạm theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ; nội dung này đã được hướng dẫn cụ thể theo Điều 5 Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng;

- Được cấp Giấy phép xây dựng tạm theo quy định tại Điều 7 Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ; nội dung này được hướng dẫn cụ thể taị Điều 9 Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng;

- Theo đó, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quy định cấp Giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 01/11/2011;

- Hiện nay, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành lại Quy định cấp Giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 (theo Luật xây dựng số 50/2014/QH13 cụm từ “Giấy phép xây dựng tạm” được thay thế bằng cụm từ “Giấy phép xây dựng có thời hạn”).

Từ các căn cứ trên và theo dõi trong quá trình quản lý quy hoạch thông qua việc cấp Giấy phép xây dựng thì Ủy ban Nhân dân Thị xã chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng theo quy định của ông gửi đến. Tuy vậy, hiện nay UBND Thị xã đang thực hiện quản lý và xem xét việc cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; căn cứ khoản 1 Điều 5 của Quy định này thì khu vực thửa đất của ông nằm dọc theo trục đường Thống Nhất - thuộc nhóm đường loại 3C là không được cấp phép xây dựng có thời hạn.

Về những nội dung liên quan khác như việc quản lý đất, tách thửa hoặc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện theo quy hoạch... còn tùy thuộc từ nhiều yếu tố khách quan khác như từ nguồn vốn đầu tư khả dụng, từ tiến độ thực hiện dự án của các nhà đầu tư... nên UBND Thị xã chưa thể biết được thời gian thực hiện hoàn thành các nội dung định hướng quy hoạch đã được phê duyệt.

Vậy, Uỷ ban nhân dân thị xã trả lời để ông được rõ./.

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.832.380
Truy câp hiện tại 3.773