Tìm kiếm thông tin
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Tôi là người dân. Tôi mua đất thì không có. vậy mà tai sao tại khu vực Quan Rớ của tôi đât thì đắt mà mại đem cấp không cho cán bộ rồi anh em họ hàng cán bộ.Còn Người cần mua thì không có. Giờ lại Thêm ông Lê Đình Ánh về xây nhà trên đất cạnh nhà ông Lê Đình Lanh mà chẵn ai có Ý kiến gì. Vậy Là Sao
Người gửi: LE NGOC LINH - Quan Ro, huong Chu, Huong Tra, TT Hue (Ngày gửi: 14/04/2017)
Đáp:

Chào ông Lê Ngọc Linh!

Qua kiến nghị của ông trên Trang thông tin điện tử thị xã Hương Trà; Ngày 18 tháng 4 năm 2017, Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Trà đã có Công văn số 757/UBND-VP gửi Đồng chí Chủ tịch UBND phường Hương Chữ  yêu cầu kiểm tra, làm rõ nội dung kiến nghị bất cập trong việc cấp đất cho người dân của ông Lê Ngọc Linh ở phường Hương Chữ.

Ngày 26/4/2017, UBND phường Hương Chữ báo cáo UBND thị xã Hương Trà về việc kiểm tra xác minh kiến nghị, phản ánh của ông Lê Ngọc Linh như sau: UBND phường đã cử cán bộ, công chức chuyên môn trực tiếp đến làm việc với ông Lê Ngọc Linh ở TDP 3, Phường Hương Chữ, tại buổi làm việc bà Trần Thị Quy (vợ ông Lê Ngọc Linh – do ông Linh bận công tác nên đã ủy quyền cho bà  Quy) khẳng định email kèm theo nội dung kiến nghị khai báo trên Trang thông tin điện tử của thị xã không phải là địa chỉ email của ông Lê Ngọc Linh; đồng thời ông Linh đã tra đổi qua điện thoại và khẳng định trong thời gian qua ông không đăng tải hoặc nhờ ai đăng tải  bất kỳ nội dung nào trên trang thông tin điện tử thị xã Hương Trà.

Mặc dù UBND phường Hương Chữ báo cáo trường hợp Ông Lê Ngọc Linh không phải là người phản ánh kiến nghị trên, tuy nhiên để đảm bảo việc thực thi công việc theo quy định pháp luật, UBND thị xã tiếp tục yêu câu UBND phường Hương Chữ xác minh nội dung kiến nghị trên.

Vậy, UBND thị xã trả lời để ông được rõ./.

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 398