Tìm kiếm thông tin
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Tôi tên là Nguyễn Thị Tía hiện ở tại tổ 3, phường Hương Chữ, tôi đã cống hiến cho đất nước rất nhiều. Nhưng khi tôi xây dựng tường rào thì bị cấm lí do không đúng quy hoạch rồi lại yêu cầu phá dỡ. Nhưng hiện nay ông Văn Đức Phong xây dựng nhà trên đất công thi khong ai co y kien gi cả. khong biêt manh đất này đã có chủ chưa hay đã để lại cho ông Phong nên ông xây nhà thôi.
Người gửi: Nguyễn Thị Tía - Tổ 3, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà (Ngày gửi: 24/04/2018)
Đáp:

Nhận được phản ánh của bà Nguyễn Thị Tía; UBND thị xã đã chỉ đạo UBND phường Hương Chữ  làm rõ nội dung phản ánh trên. Ngày 03/5/2018, UBND phường đã đến làm việc trực tiếp với hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tía. Tại buổi làm việc bà Nguyễn Thị Tía khẳng định không đăng thông tin phản ánh kiến nghị lên Trang thông tin điện tử như trên.

Tuy nhiên, để đảm bảo việc khách quan trong việc phản ánh ý kiến của người dân, UBND thị xã tiếp tục yêu câu UBND phường Hương Chữ xác minh nội dung kiến nghị trên.

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 184