Tìm kiếm thông tin
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Tôi tên là Hoàng Trọng Phú hiện ở tại tổ 1 thôn Quê Chữ. Tôi Xin phản ánh lên quý cấp một việc sau: Trước đây gia đình tôi có đấu một số lô đất được làng Quê Chữ tổ chức đấu để thu tiên xây dựng đình làng. Cho đến nay tôi vẫn chưa làm được sổ đỏ. Hiện tại tôi có nghe ở phường có thông báo các hộ dân thuộc diện làng, tổ bán thi được mời ra để lập hồ sơ cấp thẻ đỏ. Nhưng ở làng tôi hỏi quanh không có ai được mời cả. Hay là vì Quê Chữ khong có lãnh đạo nên không được ai Quang Tâm. Sau này chúng tôi có được cấp hay không.
Người gửi: Hoàng Trọng Phú - Tổ 1, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, TTHuế (Ngày gửi: 26/04/2018)
Đáp:

Nhận được phản ánh của ông Hoàng Trọng Phú; UBND thị xã đã chỉ đạo UBND phường Hương Chữ  làm rõ nội dung phản ánh trên. Ngày 04/5/2018, UBND phường đã đến làm việc trực tiếp với hộ gia đình ông Hoàng Trọng Phú. Tại buổi làm việc ông Hoàng Trọng Phú  khẳng định không đăng thông tin phản ánh kiến nghị lên Trang thông tin điện tử như trên.

Tuy nhiên, để đảm bảo khách quan trong phản ánh của người dân, UBND thị xã tiếp tục yêu câu UBND phường Hương Chữ xác minh nội dung kiến nghị trên.

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.832.495
Truy câp hiện tại 5