Tìm kiếm thông tin
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Về việc thu hồi đất rừng ở xã Hương Thọ.
Kính gửi: UBND thị xã Hương Trà.
Qua thông tin từ người dân ở xã được biết vừa qua đất rừng của người dân sau khi thu hoạch rừng bị thu hồi không rõ lý do, gây tâm lý hoang man, lo sợ của Bà con, làm rừng của Bà con đến thời kỳ khai thác nhưng k dám khai thác vì bị sợ bị thu hồi.
Qua kinh thông tin trực tuyến này, tối kính đặt câu hỏi là: Tại sao đất của Bà con lại bị thu hồi, thu hồi theo quyết định nào, những vùng đất nào sẽ bị thu hồi??? Kính nhờ cấp trên có câu trả lời cho bà con. Để bà con yên tâm canh tác, làm ăn xây ựng quê hương
Người gửi: Phạm Văn Lực - Hương Thọ, Hương Trà, TT Huế (Ngày gửi: 02/05/2018)
Đáp:

Nhận được phản ánh của ông Pham Văn Lực; UBND thị xã đã chỉ đạo UBND xã Hương Thọ làm rõ nội dung phản ánh trên. Ngày 11/5/2018, UBND xã Hương Thọ đã mời ông Phạm Văn Châu cha ruột của ông Phạm Văn Lực  và Đại diện công ty TNHH NN 1TV Lâm nghiệp Tiền Phong đến làm việc, qua làm việc Ông Phạm Văn Châu  trình bày có nhận khoán trồng rừng của công ty Tiền phong từ năm 2012 tại lô số 03, diện tích 13.900m2, đến nay hộ ông Châu vẫn chưa khai thác rừng trồng, diện tích của hộ gia đình ông Châu nhận khoán nằm trong ranh giới của Công ty Tiền phong đã được UBND tỉnh cấp giấy CNQSD đất từ năm 2013. Đối với một số khoảnh bị lấn chiếm nằm trong diện tích rừng phòng hộ của Công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt, Công ty sẽ tiến hành làm các thủ tục liên quan để thu hồi diện tích đất rừng đã bị lấn chiếm để trồng rừng phòng hộđảm bảo theo phê duyệt của UBND tỉnh. Vì vậy thông tin của Ông phản ánh là chưa đúng, diện tích nào đã được nhận khoán đảm bảo theo quy định thì sẽ được tiếp tục thực hiện trồng rừng sau khi khai thác, còn diện tích nào mà các hộ lấn chiếm thì Công ty sẽ tiến hành thu hồi để đảm bảo việc tiến hành trồng rừng phòng hộ theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.978.448
Truy câp hiện tại 1.928