Tìm kiếm thông tin
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Tôi là công dân Hương Chữ. Các nghĩa vụ tôi đều đóng đầy đủ nhưng không hiểu sao đất tôi được nhà nước cấp từ năm 1992 nhưng làm gì củng không cho kiểm tra đi kiểm tra lại. Trong khi ông Lê Đình Lanh phó chu tịch tự ý xây nhà trên đất lấn là đã phi pháp. mà giờ lai được nhà nước cấp thẻ đỏ. Hay là ở gần Ông Lê Văn Tiến cán bộ địa chính nên tự ý làm mà không thông qua trước dân. Trong khi biết bao nhiêu hộ dân ở trước đó lai không làm đước thẻ đỏ. Vấn đề này mà đưa cho nhà báo liệu có làm rõ không.
Người gửi: Hà Văn Có - Tổ 3, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà (Ngày gửi: 09/01/2019)
Đáp:

Kính gửi:  Ông Hà Văn Có

       Địa chỉ: Tổ dân phố 3, phường Hương Chữ

 

Sau khi nhận kiến nghị UBND thị xã đã chỉ đạo UBND phường Hương Chữ tiến hành kiểm tra, giải quyết. Ngày 19/3/2019, UBND phường Hương Chữ đã tiến hành làm việc xác minh kiến nghị của công dân. Tại buổi làm việc đã thống nhất ông Hà Văn Có không có đưa thông tin về việc ông Lê Đình Lanh xây nhà trên đất lấn phi pháp mà được cấp thẻ đỏ và không có đưa thông tin về ý kiến trên Trang thông tin điện tử thị xã.

UBND thị xã sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND phường Hương Chữ xác minh, làm rõ nội dung của ý kiến nêu tại Trang Thông tin điện tử thị xã.

UBND thị xã trả lời cho ông được rõ.

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 171