Tìm kiếm thông tin
Kiểm tra phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội 6 tháng đầu năm 2019
Ngày cập nhật 22/07/2019

Từ ngày 09 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm 2019, Ban Thường vụ Hội LHPN thị xã Hương Trà đã thành lập 02 đoàn kiểm tra phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội 6 tháng đầu năm 2019 tại 8 cơ sở Hội (Hồng Tiến, Hương Bình, Bình Điền, Hương Thọ, Hương Toàn, Hương Hồ, Tứ Hạ và Hương Văn) 

 

Thông qua kiểm tra để kịp thời phát hiện, ghi nhận những cách làm hay, đạt hiệu quả trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua, 2 cuộc vận động và 3 nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội trên địa bàn thị xã 6 tháng đầu năm 2019; đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh một số hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của các cấp Hội trên địa bàn thị xã. Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Thường vụ Hội LHPN 8 xã, phường ; các chi hội, các tổ tiết kiệm và vay vốn, thành viên vay vốn.

Nhìn chung Hội LHPN cơ sở đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội cấp trên và cấp uỷ cùng cấp, xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động, đặc biệt là triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp đến cán bộ, hội viên, phụ nữ, vận động hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng tham gia vào các hoạt động chào mừng ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước và của Hội tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp phụ nữ. Chủ động tổ chức và phối hợp với các, ban ngành đoàn thể tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, mạnh dạng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các mô hình tập hợp hội viên được duy trì và phát huy có hiệu quả. Tích cực thực hiện ra quân ngày chủ nhật xanh, tổng dọn vệ sinh môi trường. Thực hiện tốt công tác giám sát phản biện xã hội nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và tích cực nghiên cứu tham gia đóng góp ý kiến vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.     

Bên cạnh đó Đoàn kiểm tra cũng đã mạnh dạng nêu lên một số tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện trong thời gian vừa qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Qua đó các thành viên tham dự kiểm tra đã tham gia thảo luận đóng góp ý kiến để Hội LHPN các xã, phường hoạt động có hiệu quả hơn.

Kết thúc buổi làm việc đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua của xã, phường đồng thời đề nghị Hội LHPN các xã, phường cần quan tâm xây dựng hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ; thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, 02 cuộc vận động: Rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và 3 nhiêm vụ trọng tâm của Hội “Rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; cần quan tâm các mô hình phát triển kinh tế; Mỗi xã, phường cần có 01 công trình, việc làm cụ thể thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch góp phần xây dựng văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới. Đổi mới nội dung  sinh hoạt phong phú để tập hợp hội viên vào Hội, phát triển hội viên mới, quan tâm đối tượng nữ thanh niên, nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng hội viên nòng cốt, tạo sức mạnh cho phong trào và hoạt động Hội.

Trong thời gian tới Hội LHPN thị xã tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo Hội LHPN các xã, phường thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, 2 cuộc vận động và 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, tiếp tục  duy trì các mô hình có hiệu quả, tổ chức xây dựng mô hình mới nhằm thu hút tập hợp hội viên phụ nữ tham gia.

 

Hội LHPN thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
 Ngày 03/8/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 124