Tìm kiếm thông tin
Kết luận tại buổi làm việc với các ngành liên quan các nội dung: công tác chuyển đổi chợ, Quy hoạch Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Bình Điền
Ngày cập nhật 22/07/2019

Ngày 15 tháng 7 năm 2019, UBND Thị xã đã ban hành Thông báo số 1804.TB-UBND về việc kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương –PCT UBND thị xã tại buổi làm việc với các ngành liên quan các nội dung: công tác chuyển đổi chợ, Quy hoạch Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Bình Điền và lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND thị xã như sau:

 

1.Về các lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Hương Toàn và phường Hương Văn: yêu cầu phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và địa phương rà soát, tìm vị trí phù hợp với quy hoạch, báo cáo UBND thị xã trước ngày 31/7/2019.

2. Về các vấn đề liên quan đến chuyển đổi chợ:

UBND xã Hương Vinh, UBND xã Hương Toàn: khẩn trương xây dựng phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh sử dụng điểm kinh doanh tại chợ, trình UBND thị xã phê duyệt trước ngày 18/7/2019.

UBND xã Hương Toàn: Đối với các hạng mục cơ sở hạ tầng của chợ cần sửa chữa, yêu cầu UBND xã lập tờ trình, báo cáo UBND thị xã trước ngày 25/7/2019.

3. Về điều chỉnh vị trí Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Bình Điền: UBND xã Bình Điền khẩn trương  đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc lập quy hoạch Nông thôn mới của xã, trong đó có quy hoạch vị trí cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trình thẩm định phê duyệt để làm cơ sở tổ chức lập lại quy hoạch cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

 

Mai Sương - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
 Ngày 03/8/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.525