Tìm kiếm thông tin
Liên đoàn lao động thị xã Sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
Ngày cập nhật 22/07/2019

Chiều 15/07, Liên đoàn lao động thị xã Hương Trà tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

 

6 tháng đầu năm 2019, các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn thị xã Hương Trà đã tích cực tham gia cùng với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Liên đoàn lao động thị xã Hương Trà đã triển khai tốt hoạt động của các cấp công đoàn trên các lĩnh vực như: công tác chăm lo đời sống đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; công tác tài chính và thu kinh phí, đoàn phí công đoàn; công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh; công tác nữ công... Qua đó đã trao tặng 61 suất quà với số tiền 20,5 triệu đồng cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây dựng mới 1 căn nhà cho đoàn viên với tổng kinh phí 30 triệu đồng và sửa chữa nhà cho đoàn viên CĐCS với tổng kinh phí 10 triệu đồng; tổ chức công đoàn từ thị xã đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ; 6 tháng đầu năm thu được hơn 1,4 tỷ đồng kinh phí, đoàn phí từ các CĐCS cơ quan HCSN, xã, phường, trường học, đạt tỷ lệ 50% so với dự toán;….

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế để các đại biểu phân tích, thảo luận như: công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật hiệu quả chưa cao, các phong trào thi đua nhiều nơi còn lúng túng, hiệu quả thấp; vai trò tham gia quản lý nhà nước của tổ chức công đoàn, việc xây dựng và triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở một số nơi thực hiện chưa tốt; việc lập dự toán, quyết toán ở một số nơi còn chậm, quản lý thu chi chưa đúng nguyên tắc tài chính,…

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019: đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; đổi mới căn bản hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên; đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn 2019 và xét các danh hiệu thi đua hoạt động công đoàn….

 

Ngọc Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Nhằm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh TT Huế trong việc chỉ đạo, điều...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.798.590
Truy câp hiện tại 2.128