Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phân bổ nguồn kinh phí dự phòng ngân sách thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Ngày cập nhật 22/07/2019

Ngày 04 tháng 7 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 668  /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 93.400.000 đồng (Chín mươi ba triệu bốn trăm ngàn đồng) từ nguồn Dự phòng ngân sách thị xã năm 2019 cấp cho Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã để triển khai thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

 

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp kinh phí cho Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã,

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, nội dung và quyết toán ngân sách theo đúng quy định hiện hành
 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
 Ngày 03/8/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.441