Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phân bổ kinh phí tiền lương
Ngày cập nhật 22/07/2019

Ngày 04 tháng 7 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 669/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 149.077.000 đồng (Một trăm bốn mươi chín triệu, không trăm bảy mươi bảy ngàn đồng) từ nguồn chi Quản lý Hành chính Nhà nước bổ sung kinh phí tiền lương, phụ cấp lương và các khoản theo lương cho các cơ quan, đơn vị (theo chi tiết đính kèm).

 

     

Đvt: 1.000 Đồng

 STT

Đơn vị

 Số tiền

Ghi chú

1

Phòng Văn Hóa và Thông tin

                           4.059

 

2

Đài Truyền thanh

                         15.673

 

3

Thanh tra thị xã

                         12.385

 

4

Phòng Kinh tế

                         69.912

 

5

Đội Quy tắc Đô thị

                         13.360

 

6

Hội Cựu chiến binh

                           6.688

 

7

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

                         20.777

 

8

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

                           6.223

 

 Tổng cộng

                       149.077

 

       

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
 Ngày 03/8/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.486