Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phân bổ kinh phí mua sắm trang thiết bị
Ngày cập nhật 02/08/2019

Ngày 24 tháng 7 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 757/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 858.096.000 đồng (Tám trăm năm mươi tám triệu, không trăm chín mươi sáu ngàn đồng) từ nguồn kết dư ngân sách thị xã phân bổ cho các cơ quan, đơn vị để mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác.

 

Chi tiết như sau:

     

Đvt: 1.000 Đồng

 STT

Tên đơn vị

 Số tiền

Ghi chú

1

Văn phòng Thị ủy

231.000

 

2

Văn phòng HĐND & UBND thị xã

117.050

 

3

Ủy ban mặt trận TQVN

48.646

 

4

Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã

10.700

 

5

Phòng Văn Hóa và Thông tin

23.800

 

6

Phòng Nội vụ

21.400

 

7

Phòng Kinh tế

11.900

 

8

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

80.350

 

9

Phòng Giáo dục và Đào tạo

118.300

 

10

Phòng Quản lý Đô thị

10.350

 

11

Đài Truyền thanh

23.800

 

12

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

68.500

 

13

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

92.300

 

Tổng cộng

858.096

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
 Ngày 03/8/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.390