Tìm kiếm thông tin
Tình hình kinh tế xã hội (Tuần từ ngày 29/7/2019 – 02/8/2019)
Ngày cập nhật 08/08/2019

I. TÌNH HÌNH:

1. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

- Cây lúa: Đến nay đã trổ xong, đang giai đoạn cúi xanh và chín sáp (khoảng 1.500 ha), trong đó đã thu hoạch khoảng 10 ha nếp ở Hương Phong. Ngoài ra có khoảng 54 ha lúa bị hạn: 39 ha tại Hương Thọ có nguy cơ mất trắng và 15 ha tại Hương Văn ước thiệt hại khoảng 50%.

 

- UBND thị xã đã xây dựng Kế hoạch thăm đồng từ ngày 02/8/2019 đến ngày 13/8/2019 để ước tính năng suất, sản lượng lúa vụ hè Thu 2019.

- Cây lạc: Đã gieo được 18ha (Hương Xuân: 5ha, Hương Văn: 7ha: Hương Chữ: 5ha, Hương Vân: 1ha), đang giai đoạn ra hoa.

- Rau màu: Đã gieo, trồng được khoảng 130ha (Hương An: 75ha, Hương Chữ: 30ha, Hương Xuân: 20ha,…)

2. Tình hình diễn biến dịch bệnh DTLCP trên địa bàn thị xã: Đến ngày 01/8/2019, Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra ở 14/16 phường, xã (92 thôn có dịch, 837 hộ có dịch); trong đó: 07 đơn vị phát dịch trong tháng 5/2019 (Hương Văn, Hương Chữ, Hương An, Hương Vinh, Hương Phong, Hương Xuân, Hương Hồ), 06 đơn vị phát sinh dịch trong tháng 6/2019 (Hương Vân, Tứ Hạ, Hương Toàn, Hương Bình, Hương Thọ), 02 đơn vị phát sinh dịch trong tháng 7/2019 (Hải Dương và Bình Điền); với số lượng lợn mắc bệnh và bị tiêu hủy là 5.588 con; tổng trọng lượng là 350.295 kg. Trong đó: Lợn nái và đực giống 1.348 con, lợn thịt 3.241 con, lợn con 999 con.

* Công tác phòng chống dịch: Các địa phương tích cực triển khai công tác tiêu độc và rải vôi trên các tuyến đường giao thông vào vùng dịch; số hóa chất đã sử dụng 3.600 lít (Bencocid, Iotdin) và hơn 100 tấn vôi.

- Ủy ban nhân dân thị xã đã kịp thời phân bổ nguồn kinh phí dự phòng ngân sách cho Trung tâm DVNN thị xã tại Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 và Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 với số tiền hơn 240 triệu đồng để thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên đia bàn thị xã; đang phân bổ kinh phí hỗ trợ tiêu hủy lợn châu Phi theo Quyết định của UBND Tỉnh cho các địa phương để chi trả cho các hộ dân ảnh hưởng.

3. Công tác thu thuế: Đến nay, các khoản thị xã, phường, xã thu ước thực hiện 81,2 tỷ đồng, đạt 56,81% dự toán tỉnh giao và 49,84% chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó: thu ngoài quốc doanh 22 tỷ đồng, đạt 55% dự toán giao; thu tiền sử dụng đất 22 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch tỉnh giao, 36,67% chỉ tiêu phấn đấu... Các khoản Cục thuế trực tiếp thu ước thực hiện 53 tỷ đồng, đạt 42,93% so dự toán tỉnh giao.

Đang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất 15 lô (diện tích 2.571,7 m2) đất tại Khu xen ghép xứ Tân Canh, thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong có giá khởi điểm khoảng 2,2 tỷ đồng; Dự kiến tổ chức đấu giá vào sáng ngày 23/8/2019 tại UBND xã Hương Phong.

4. Công tác giải phóng mặt bằng:

* Di dời 22 hộ Xóm Lò, phường Hương Văn: Đã kết thúc công khai Phương án, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đang lập thủ tục trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định phương án theo quy định.

* Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Trọng Nhân, phường Hương Hồ: Phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất của 47 hộ.

* Nâng cấp mở rộng đường Thuận Thiên giai đoạn 1 tại phường Hương Văn: Đã hoàn thành công tác kiểm kê, kiểm đếm 38 hộ ảnh hưởng. Hiện, Chủ đầu tư đang điều chỉnh hồ sơ đo đạc địa chính để UBND phường Hương Văn có cơ sở xác nhận nguồn gốc đất. Đến nay, chủ đầu tư chưa cung cấp hồ sơ địa chính.

* Mở rộng đường Trần Trung Lập phường Hương Vân: Đã hoàn thành công tác kiểm kê của 55 hộ. Chủ đầu tư đã cung cấp hồ sơ đo đạc, chỉnh lý. Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND phường Hương Vân đang soát xét xác nhận nguồn gốc sử dụng đất; điều chỉnh hồ sơ đo đạc các trường hợp có sai sót (chủ đầu tư mới cung cấp hồ sơ địa chính), đang hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định điều kiện.

* Nâng cấp, mở rộng đường vào Lăng Vua Gia Long, tại xã Hương Thọ: Đã chi trả xong tiền theo quyết định phê duyệt của UBND thị xã. Hiện còn vướng mắc hộ ông Mai Văn Phương: Trung tâm Phát triển quỹ đất đã rà soát, củng cố hồ sơ để làm việc các ngành; báo cáo UBND thị xã xem xét.

* Dự án Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua thị xã Hương Trà: Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã chủ trì phối hợp với các địa phương kê khai, kiểm đếm tại phường Hương An, phường Hương Hồ và xã Hương Thọ:

- Đã có kết quả thẩm định điều kiện tài sản trên đất của Lâm trường Tiền Phong và một số hộ thuộc gói thầu số 08 tại xã Hương Thọ. Hiện, Trung tâm PTQĐ đang áp giá công khai.

- Đã hoàn thành kiểm kê 50 hộ gia đình và tổ chức có đất và tài sản đối với phường Hương An. Hiện, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đã chuyển hồ sơ cho UBND phường Hương An xác nhận nguồn gốc sử dụng đất.

- Tổ công tác kiểm kê đất và tài sản trên đất phường Hương Hồ đã tiến hành kiểm kê 182/200 hộ gia đình; còn lại khoảng 20 hộ đất trồng rừng, đang rà soát pháp lý hồ sơ hộ dân cung cấp để tiếp tục kiểm kê ngoài thực địa theo kế hoạch.

- Đã kê khai, kiểm kê cho 120 hộ gia đình, tổ chức có đất và tài sản ảnh hưởng xã Hương Thọ thuộc gói thầu số 08 và 09.

Đối với Gói thầu số 07 qua các phường: Hương Xuân, Hương Văn và Hương Vân, Hương Chữ, UBND thị xã đã ban hành thông báo thu hồi đất ngày 31/7/2019 dự kiến triển khai họp dân triển khai chủ trương và kê khai từ ngày 06/8-12/8/2019.

* Dự án Khu nhà Ban chỉ huy Quân sự: UBND thị xã đã có quyết định phê duyệt mồ mã, đang lập tờ trình xin cấp vốn để chi trả.

* Đường trung tâm xã Hương Toàn: Trung tâm PTQĐ làm việc với BQLDA và UBND xã Hương Toàn thống nhất nội dung chỉnh lý bản đồ địa chính theo chỉnh lý tuyến; UBND xã thông báo cho 10 hộ chưa nộp giấy CNQSD đất ở đến ngày 06/8/2019 hoàn tất.

* Dự án Khu nghĩa trang Hương Văn: Đã tạm ứng 50% cho 24 hộ để thi công phần quy hoạch cát táng để di dời mồ mã của các dự án bị ảnh hưởng trên địa bàn phường Hương Văn.

* Dự án Đường ngoài hàng rào Khu công nghiệp: Ngày 31/7/2019 phòng TN&MT có Thông báo kết quả thẩm định. Hiện, Trung tâm PTQĐ đang lập thủ tục trình phê duyệt giá trị bồi thường, hổ trợ.

5. Công tác chỉ đạo điều hành, Văn hóa xã hội:

-  Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức buổi làm việc với các ngành, địa phương liên quan đến phương án thỏa thuận bồi thường của 15 hộ ảnh hưởng Dự án Khu nghĩ dưỡng cao cấp Hue Spirt Sanctuary tại phường Hương Hồ. 

- Tổ chức làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc rà soát Quy hoạch Bãi tắm cộng đồng xã Hải Dương.

- Tổ chức làm việc với các ngành liên quan đến các khu tái định cư thuộc Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn thị xã Hương Trà.

- Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đặc xá; Luật Chăn nuôi; Nghị định 80/2011/NĐ-CP ngày 16/09/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

- Tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Châu Văn Sẽ được công nhận năm 2019.

6. Công tác nội chính:

- Ban chỉ đạo diễn tập phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn thị xã đã tổ chức họp chuẩn bị cho công tác tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn tại thị xã năm 2019.

- Trật tự xã hội:

+ Phạm pháp hình sự xử lý bằng hình sự: xảy ra 01 vụ trộm cắp tài sản tại thôn Thai Dương Hạ Trung, xã Hải Dương. Hiện Công an thị xã đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

+ Vụ việc vi phạm hành chính về ANTT theo NĐ 167/CP: Không xảy ra.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 04 vụ, làm 01 người chết, 03 người bị thương (Hương Văn 02 vụ, Hương Chữ 01 vụ, Hương Phong 01 vụ). Hiện Công an thị xã đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.

- Tiếp tục tuyên truyền, phòng ngừa với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên hệ thống loa phát thanh 50 lượt.

- Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Công an thị xã đã tổ chức 11 ca tuần tra, kiểm soát; phát hiện 38 trường hợp vi phạm. Xử lý vi phạm hành chính 20 trường hợp; phạt tiền 14.850.000 đồng; công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng: Tổ chức 15 ca tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng trên các tuyến nội thị, phát hiện 22 trường hợp vi phạm, xử lý vi phạm hành chính 15 trường hợp, phạt tiền 8.750.000 đồng.

- Công an các phường, xã tổ chức tuần tra, mật phục 43 lượt, qua tuần tra chưa phát hiện trường hợp vi phạm; tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng 09 lượt, nhắc nhở 19 trường hợp; tuần tra, xử lý việc khai thác cát sỏi trái phép 14 lượt, qua tuần tra phát hiện 06 trường hợp vi phạm.

7. Công tác Hội đồng nhân dân: Hội đồng nhân dân xã Hồng Tiến và xã Bình Điền tổ chức phiên họp bất thường về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

II. HƯỚNG CÔNG TÁC TUẦN ĐẾN:

- Chỉ đạo công tác ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp trong thời gian đến và công tác PCTT và TKCN trên địa bàn thị xã.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác sản xuất vụ Hè Thu 2019, rà soát công tác chống hạn, công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác GPMB, công tác quyết toán vốn XDCB.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác cấp giấy CNQSD đất; công tác thu thuế, thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Chiều ngày 09/9/2020, Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.874