Tìm kiếm thông tin
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7
Ngày cập nhật 08/08/2019

I. TÌNH HÌNH:                              

1. Tình hình sản xuất vụ Hè Thu năm 2019: Cây lúa đến nay đã trổ được khoảng 1.900 ha (Hương An 200ha, Hương Chữ  320ha, Hương Phong 280ha, Hương Toàn 500ha, Hương Vinh 330 …), diện tích còn lại đang giai đoạn làm đòng. Bà con nông dân đang tích cực chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Ngoài ra, diện tích lúa bị hạn do thiếu nước khoảng 30ha ở Hương Thọ. Cây lạc đang giai đoạn ra hoa đâm tia. Cây rau đã gieo, trồng được khoảng 110ha (Hương An: 60ha, Hương Chữ: 30ha, Hương Xuân: 15ha,…)

 

2. Tình hình diễn biến dịch bệnh DTLCP trên địa bàn thị xã: Đến ngày 18/7/2019, Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra ở 13/16 phường, xã (88 thôn có dịch, 570 hộ có dịch); trong đó: 07 đơn vị phát dịch trong tháng 5/2019 (Hương Văn, Hương Chữ, Hương An, Hương Vinh, Hương Phong, Hương Xuân, Hương Hồ), 06 đơn vị phát sinh dịch trong tháng 6/2019 (Hương Vân, Tứ Hạ, Hương Toàn, Hương Bình, Hương Thọ) và xã Hải Dương mới phát sinh dịch vào ngày 17/7/2019; với số lượng lợn mắc bệnh và bị tiêu hủy là 3.598 con; tổng trọng lượng là 246.140 kg. Bệnh DTLCP đã kéo dài hơn 2 tháng, chưa có phường, xã nào qua 30 ngày kể từ con lợn tiêu hủy cuối cùng; dịch vẫn chưa có dấu hiệu ngừng và đang lây lan vào các trại, hộ chăn nuôi có số lượng lớn.

* Công tác phòng chống dịch: Các địa phương tích cực triển khai công tác tiêu độc và rải vôi trên các tuyến đường giao thông vào vùng dịch; số hóa chất đã sử dụng 3.600 lít (Bencocid, Iotdin) và hơn 100 tấn vôi.

- Ủy ban nhân dân thị xã đã kịp thời phân bổ nguồn kinh phí dự phòng ngân sách cho Trung tâm DVNN thị xã tại Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 và Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 với số tiền hơn 240 triệu đồng để thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên đia bàn thị xã.

3. Công tác PCCCR:  Trong tháng xãy ra 02 vụ cháy rừng, trong đó: tại Tiểu khu 113 thuộc địa bàn phường Hương Hồ đã xảy ra vụ cháy rừng, Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành việc ngăn chặn cháy lây lan và tổ chức dập lửa. Đến 20 giờ cùng ngày đám cháy đã được khống chế dập tắt hoàn toàn, diện tích rừng bị cháy khoảng 32,18 ha rừng thông và keo lá tràm của Hợp tác xã nông nghiệp Hương Hồ 1 và một số hộ dân; 01 vụ cháy rừng thông do Công ty TNHHNN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong quản lý tại khoảng 2, tiểu khu 121 thuộc địa bàn thôn Hải Cát, xã Hương Thọ; diện tích bị ảnh hưởng khoảng 3.000 m2 , mức độ thiệt hại: cháy 112 cây thông trồng năm 1981 (trong đó có 90 cây có khả năng phục hồi). Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

- Tổ chức buổi họp Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững thị xã rút kinh nghiệm công tác Phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trong vụ cháy rừng ngày 28/6/2019 tại phường Hương Hồ và triển khai công tác PCCCR tại Hồ Thọ Sơn, phường Hương Xuân.

4. Công tác thu thuế: Đến nay, các khoản thị xã, phường, xã thu ước thực hiện 81,2 tỷ đồng, đạt 56,81% dự toán tỉnh giao và 49,84% chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó: thu ngoài quốc doanh 22 tỷ đồng, đạt 55% dự toán giao; thu tiền sử dụng đất 22 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch tỉnh giao, 36,67% chỉ tiêu phấn đấu... Các khoản Cục thuế trực tiếp thu ước thực hiện 53 tỷ đồng, đạt 42,93% so dự toán tỉnh giao.

Chi ngân sách trên địa bàn thị xã ước thực hiện 242 tỷ đồng, bằng 52,13% dự toán tỉnh giao. Trong đó, chi đầu tư phát triển 44 tỷ đồng, chi thường xuyên 198 tỷ đồng.

5. Công tác giải phóng mặt bằng:

* Dự án đầu tư hạ tầng tại khu công nghiệp Tứ Hạ (giai đoạn 1): Phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho 03 hộ ảnh hưởng nhà ở, đất ở.

* Di dời 22 hộ Xóm Lò, phường Hương Văn: Đã kết thúc công khai Phương án, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đang lập thủ tục trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định phương án theo quy định.

* Đường điện 220Kv Huế - Đông Hà đi qua 07 xã/phường:

- Thanh tra thị xã đang xác minh đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thùy.

- UBND thị xã làm việc giải quyết vướng mắc 03 hộ dân nằm giữa 02 đường dây điện 220kV và 500kV tại xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà. UBND thị xã Hương Trà đã có báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh về việc áp giá hỗ trợ về đất 80%, tài sản trên đất 70%.

* Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Trọng Nhân, phường Hương Hồ: Phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất của 47 hộ.

* Nâng cấp mở rộng đường Thuận Thiên giai đoạn 1 tại phường Hương Văn: Đã hoàn thành công tác kiểm kê, kiểm đếm 38 hộ ảnh hưởng. Hiện, Chủ đầu tư đang điều chỉnh hồ sơ đo đạc địa chính để UBND phường Hương Văn có cơ sở xác nhận nguồn gốc đất. Đến nay, chủ đầu tư chưa cung cấp hồ sơ địa chính.

* Mở rộng đường Trần Trung Lập phường Hương Vân: Đã hoàn thành công tác kiểm kê của 55 hộ. Chủ đầu tư đã cung cấp hồ sơ đo đạc, chỉnh lý. Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND phường Hương Vân đang soát xét xác nhận nguồn gốc sử dụng đất; điều chỉnh hồ sơ đo đạc các trường hợp có sai sót. Đến nay, chủ đầu tư chưa cung cấp hồ sơ địa chính hoàn chỉnh.

* Nâng cấp, mở rộng đường vào Lăng Vua Gia Long, tại xã Hương Thọ:

- Đã chi trả xong tiền theo quyết định phê duyệt của UBND thị xã.

- Vướng mắc hộ ông Mai Văn Phương: Trung tâm Phát triển quỹ đất đang rà soát, củng cố hồ sơ để làm việc các ngành; báo cáo UBND thị xã xem xét.

* Dự án Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua thị xã Hương Trà:

Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã chủ trì phối hợp với các địa phương đã tiến hành họp dân triển khai thông báo thu hồi đất của thị xã tại phường Hương An, phường Hương Hồ và xã Hương Thọ với khoảng 430 hộ gia đình và tổ chức ảnh hưởng.

+ Đã hoàn thành kiểm kê 50 hộ gia đình và tổ chức có đất và tài sản đối với phường Hương An. Hiện, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đã chuyển hồ sơ cho UBND phường Hương An xác nhận nguồn gốc sử dụng đất.

+ Tổ công tác kiểm kê đất và tài sản trên đất phường Hương Hồ đã tiến hành kiểm kê 170/200 hộ gia đình; còn lại khoảng 30 hộ đất trồng rừng, đang rà soát pháp lý hồ sơ hộ dân cung cấp để tiếp tục kiểm kê ngoài thực địa theo kế hoạch.

+ Đang triển khai kiểm kê từ khoảng 180 hộ gia đình, tổ chức có đất và tài sản ảnh hưởng xã Hương Thọ.

Đối với Gói thầu số 7 qua các phường: Hương Xuân, Hương Văn và Hương Vân. Hiện nay, đơn vị đo đạc đang hoàn chỉnh hồ sơ địa chính, chưa bàn giao hồ sơ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để lập thủ tục đề nghị UBND thị xã, phòng Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo thu hồi đất theo quy định.

6. Công tác chỉ đạo điều hành, Văn hóa xã hội:

- Uỷ ban nhân dân thị xã tổ chức họp để thông qua các báo cáo trình HĐND thị xã tại kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã khóa VI.

- Phối hợp với các ngành liên quan đảm bảo các điều kiện để tổ chức thành công kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 (Trường THPT Hương Trà, THPT Đăng Huy Trứ, THPT Hương Vinh) với 1.051 thí sinh dự thi, trong đó vắng mặt 03 thí sinh ( 01 thí sinh tự do, 02 thí sinh bỏ học); Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp – Sở Kế hoạch và Đầu tư khảo sát, cung cấp thông tin Dự án xúc tiến đầu tư trên địa bàn xã Hương Phong và Hải Dương.

- Làm việc Phòng Lao động Thương binh – xã hội và các thành viên Ban Chỉ đạo xác nhận người có công thị xã Hương Trà theo (Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND thị xã Hương Trà) xét hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với ông Đinh Khoai (quê quán: Hương Thọ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế); Làm việc với phòng Tài chính Kế hoạch, Ban QLDA và Chủ tịch UBND các xã về việc rà soát triển khai các Dự án chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã; Làm việc các ngành và UBND xã Hải Dương liên quan đến dự án cơ sở chế biến thủy, hải sản trên địa bàn xã; Làm việc với các ngành và UBND các xã Hương Toàn, Hương Vinh, Bình Điền về công tác rà soát chuyển đổi chợ, Quy hoạch Cụm công nghiệp – TTCN và Lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung.

- Lãnh đạo UBND thị xã làm việc với Ban Dân tộc tại xã Hồng Tiến về kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện Chương trình 135 và một số chính sách dân tộc năm 2019; Làm việc với Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh và các ngành liên quan đối với diện tích đất rừng do Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ chuyển giao cho UBND xã Bình Điền (diện tích 110,9 ha tại khoảnh 6, tiểu khu 136); Kiểm tra, khảo sát khu tái định cư của đường cao tốc và các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn thị xã; kiểm tra tiến độ xây dựng nhà của các hộ dân nằm trong Dự án GCF tại phường Hương Xuân và xã Hương Phong.

- Làm việc với Công ty Hữu hạn xi măng Luks (VN) để thống nhất phương án hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng khói bụi xung quanh nhà máy xi măng Luks và băng tải đá; Làm việc với các thành viên hội đồng đánh giá, thẩm định thiệt hại các loại cây trồng (theo Quyết định 568/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2019 của UBND thị xã Hương Trà) về thẩm định diện tích lạc chết do hạn hán; họp các ngành và UBND các xã, phường về rà soát công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong thời gian vừa qua và triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến trên địa bàn thị xã.

- Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức làm việc với Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan về việc thỏa thuận một số nội dung (hầm chui và đường gom dân sinh…) thuộc dự án đường cao tốc Cam Lộ-La Sơn; Làm việc với các ngành để thống nhất phương án triển khai trồng rừng thay thế với diện tích giải phóng mặt bằng đường Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn thị xã.

- Làm việc với các ngành liên quan và lãnh đạo cốt cán xã Hồng Tiến về Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; làm việc với lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo về rà soát công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia 2019.

- Tổ chức làm việc với đơn vị Tư vấn và các ngành thị xã về việc đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Chi tiết Khu đô thị Tây Nam phường Tứ Hạ; Làm việc với chi cục đường bộ II.6, các ngành và đơn vị thi công về quá trình phối hợp thực hiện Dự án khắc phục điểm đen đoạn qua trung tâm phường Tứ Hạ.

- Tổ chức Lễ công bố Quyết định sáp nhập trường Tiểu học Vĩnh Dương và trường THCS Hoàng Kim Hoán; Trường Tiểu học Lai Thành sáp nhập vào trường Tiểu học Hương Vân; Tổ chức sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại cho lãnh đạo và các bộ công chức Tư pháp xã phường trên địa bàn thị xã.

- Phối hợp với Chi cục Văn thư Lưu trữ Sở Nội vụ tổ chức Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 cho cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thị xã; phối hợp với Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức tập huấn cho lãnh đạo và cán bộ công chức xã tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ  tổ chức lớp tập huấn cho lãnh đạo các cơ quan liên quan và UBND các xã, phường về xây dựng và quản trị tài sản trí tuệ cho các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức về tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn trình tự thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp. 

- Hoàn thành công tác kiểm tra CCHC tại 10 phường, xã và 06 cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã.

7. Công tác nội chính:

- Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức làm việc với Đoàn Thanh tra Công an tỉnh thông qua biên bản ghi nhận kết quả thanh tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại UBND thị xã Hương Trà; làm việc với Đoàn thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc thẩm tra báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý, điều hành và thực hiện công tác trong lĩnh vực pháp chế 06 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019, thẩm tra việc trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa VII; chức làm việc với Đoàn Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cụm Công nghiệp Tứ Hạ.

- Ban CHQS thị xã đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quân sự-Quốc phòng và sơ kết công tác huấn luyện 06 tháng đầu năm 2019.

- Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2019 tại: Hương Bình, Hải Dương và Hồng Tiến.

- Trật tự xã hội:

+ Phạm pháp hình sự xử lý bằng hình sự: Xảy ra 06 vụ, trong đó: 05 vụ trộm cắp tài sản (Hương Văn 02 vụ, Hương Hồ 01 vụ, Hương Phong 01 vụ, Hương Toàn 01 vụ) và  01 vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại TDP Thanh Lương 2, Hương Xuân. Hiện Công an thị xã đang tiếp tục điều tra, truy xét.

+ Vụ việc vi phạm hành chính về ANTT theo NĐ 167/CP: Xảy ra 01 vụ cố ý gây thương tích tại TDP Long Khê, Hương Vân. Hiện Công an thị xã đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.

- Tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 05 vụ, làm 01 người chết, 04 người bị thương, trong đó: Tứ Hạ 02 vụ, Hương Văn 01 vụ, Hương Phong 01 vụ, Hương Vinh 01 vụ. Hiện Công an thị xã đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.

- Tai, tệ nạn xã hội: xảy ra 01 vụ điện giật, làm chết 01 người tại TDP 3, phường Hương Chữ.

- Tình hình cháy, nổ: xảy ra 01 vụ cháy nhà xảy ra tại TDP Thanh Tiên, Hương Xuân. Hậu quả: thiệt hại khoảng 10 triệu đồng.

- Tiếp tục tuyên truyền, phòng ngừa với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên hệ thống loa phát thanh xã, phường và thị xã.

- Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Công an thị xã đã tổ chức 23 ca tuần tra, kiểm soát; phát hiện 113 trường hợp vi phạm. Xử lý vi phạm hành chính 87 trường hợp; phạt tiền 90.563.350 đồng.

- Công an các phường, xã tổ chức tuần tra, mật phục, qua tuần tra chưa phát hiện trường hợp vi phạm; tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng 55 lượt, nhắc nhở 83 trường hợp, xử lý vi phạm hành chính 08 trường hợp vi phạm; tuần tra, xử lý việc khai thác cát sỏi trái phép 66 lượt, qua tuần tra phát hiện 03 trường hợp vi phạm.

8. Công tác Hội đồng nhân dân: Tổ chức thành công kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã khóa VI.

II. HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG ĐẾN:

- Chỉ đạo công tác ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp trong thời gian đến và công tác PCTT và TKCN trên địa bàn thị xã.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác sản xuất vụ Hè Thu 2019, công tác chống hạn, công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác GPMB, công tác quyết toán vốn XDCB.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác cấp giấy CNQSD đất; công tác thu thuế.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thời gian qua tại địa bàn thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.277.448
Truy câp hiện tại 4.615