Tìm kiếm thông tin
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc UBND phường Tứ Hạ về công tác đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia năm 2019
Ngày cập nhật 08/08/2019

Ngày 01/8/2019, UBND thị xã ban hành Thông báo số 1999/TB-UBND về kết luận của đồng chí Lê Hồng Thắng - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc UBND phường Tứ Hạ về công tác đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia năm 2019 và các năm tiếp theo.

 

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2019 và các năm tiếp theo, ý kiến phát biểu của lãnh đạo UBND phường Tứ Hạ và các thành viên dự họp, đồng chí Lê Hồng Thắng - Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận:

1. UBND thị xã đồng ý chủ trương điều chỉnh dự án 3 phòng học Trường Tiểu học số 2 Tứ Hạ thành dãy nhà 2 tầng của Trường Tiểu học số 2 Tứ Hạ.

2. UBND phường Tứ Hạ bố trí, chuyển nguồn đầu tư 800.000.000 đồng(Tám trăm triệu đồng) sửa chữa trụ sở HĐND và UBND phường sang bổ sung đầu tư xây dựng dãy nhà 2 tầng Trường Tiểu học số 2 Tứ Hạ, với kinh phí đầu tư 100% vốn của địa phương khoảng 2.000.000.000 (Hai tỷ đồng). Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã chủ trì, hướng dẫn cho UBND Phường Tứ Hạ chuyển nguồn đầu tư sửa chữa trụ sở HĐND và UBND phường sang bổ sung đầu tư xây dựng dãy nhà 2 tầng Trường Tiểu học số 2 Tứ Hạ; tham mưu UBND thị xã bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng nâng cấp, sửa chữa trụ sở HĐND và UBND phường Tứ Hạ nằm trong kế hoạch năm 2020.

3. Giao trách nhiệm UBND phường phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Quản lý Đô thị làm việc đơn vị tư vấn thiết kế, khái toán và hoàn chỉnh các thủ tục của dự án dãy nhà 2 tầng Trường Tiểu học số 2 Tứ Hạ, báo cáo UBND thị xã trước ngày 15 tháng 8 năm 2019; riêng phần chênh lệch tăng của dự toán so với tổng kinh phí đầu tư 100% vốn của phường khoảng 2.000.000.000 (Hai tỷ đồng), giao trách nhiệm cho phòng Tài chính Kế hoạch phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu thị xã bố trí nguồn vốn đối ứng giữa thị xã và địa phương.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
 Ngày 03/8/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.249