Tìm kiếm thông tin
Quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy
Ngày cập nhật 13/08/2019

Chiều ngày 05/8/2019, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thị xã để quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Chỉ thị 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị 38, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Nghị quyết số 37, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Kế hoạch số 14, ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương về thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kế hoạch số 90, ngày 12/3/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện Nghị quyết số 35, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bát các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận 53, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên internet, mạng xã hội...

Thông qua hội nghị, nhằm giúp cán bộ chủ chốt toàn thị xã nắm được tinh thần và nội dung các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy và Thị ủy; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, hiểu rõ các các chủ trương, đường lối của Đảng.

 

Hoàng Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại hội trường UBND thị xã, Hội đồng nhân dân thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.890.560
Truy câp hiện tại 589