Tìm kiếm thông tin
Kiểm tra tình hình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các xã, phường
Ngày cập nhật 22/08/2019

Trong thời gian từ ngày 26/7 đến ngày 07/8/2019, Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” thị xã Hương Trà đã làm việc với các xã, phường để kiểm tra tình hình thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn.

 

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị về tình hình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" với những nội dung liên quan theo kế hoạch của Ban chỉ đạo thị xã. Hầu hết các xã, phường đã triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm của phong trào ngay từ đầu năm 2019, đã kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” xã, phường, Ban vận động làng, thôn, TDP, xây dựng quy chế hoạt động của BCĐ xã, phường, phân công thành viên phụ trách địa bàn cụ thể; triển khai hồ sơ đăng ký các danh hiệu gia đình, làng, thôn, TDP văn hóa theo tinh thần Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ; một số xã, phường đã điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi quy ước văn hóa của các làng, thôn, tổ dân phố theo Quyết định 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;  xã Hương Toàn đã hoàn tất thủ tục, báo cáo tình hình triển khai thực hiện đề án xã văn hóa nông thôn mới để đề nghị công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Qua kiểm tra, Thường trực BCĐ thị xã đã có một số nội dung lưu ý đối với BCĐ phong trào của các xã, phường:

- Quan tâm thực hiện Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”; “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”; “Bản văn hóa”; “Tổ dân phố văn hóa” đảm bảo các nguyên tắc xét tặng, thời gian, thẩm quyền xét tặng, tổ chức trao tặng danh hiệu: Việc đăng ký các danh hiệu Gia đình văn hóa, làng, thôn, tổ dân phố văn hóa phải được thực hiện trước ngày 30/01 và bình xét trước ngày 20/12 hàng năm.

- Hoàn thiện quy ước văn hóa của các làng, thôn, tổ dân phố đã được điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi để trình UBND thị xã phê duyệt.

- Tiến hành rà soát các đơn vị đủ điều kiện lập hồ sơ kiểm tra đề nghị cấp thị xã quyết định tặng danh hiệu làng, thôn, TDP văn hóa hàng năm và đề nghị tặng giấy khen cho làng, thôn, TDP được công nhận danh hiệu văn hóa đủ 05 năm liên tục. Đề nghị cấp trên kiểm tra công nhận danh hiệu văn hóa giai đoạn 05 năm liên tục đối với các cơ quan, đơn vị, trường học.

 

Mỹ Lệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại hội trường UBND thị xã, Hội đồng nhân dân thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.890.941
Truy câp hiện tại 680