Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trả lời kiến nghị của bà Phạm Thị Lan; địa chỉ: TDP Giáp Thượng, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 22/08/2019

Ngày 16/8/2019, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 2161/UBND-NC trả lời kiến nghị của bà Phạm Thị Lan với nội dung như sau: 1. Về nội dung đề nghị giải quyết việc tiền đóng góp để dụng cột điện nhà nước yêu cầu trả lại cho dân. Điện lực đã trả lại tiền thông qua UBND phường nhưng UBND phường không trả lại cho dân:

Trước đây với chủ trương kéo điện dân dụng, năm 1994 đã huy động nhân dân đóng góp để dựng cột và kéo điện lưới trung thế và hạ thế, mỗi hộ gia đình góp 1.000.000 đồng (Hộ xã viên Hợp tác xã nông nghiệp 700.000 đồng còn Hợp tác xã đóng cho mỗi hộ xã viên 300.000 đồng) và năm 1995 xã Hương Văn có điện chiếu sáng. Năm 2002, Công ty Điện lực có hoàn trả cho Ủy ban nhân dân xã số tiền mà Ủy ban nhân dân xã đã dựng cột và lưới trung thế là 139.590.000 đồng (Một trăm ba mươi chín triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng). Hội đồng nhân dân xã đã có chủ trương dùng số tiền đó để tiếp tục đầu tư kéo điện hạ thế về các tuyến nhánh còn lại trên địa bàn toàn xã. Đến năm 2008, thực hiện chuyển giao lưới điện cho nhà nước quản lý, Ủy ban nhân dân xã đã bàn giao lưới điện hạ thế cho Chi nhánh điện Hương Trà.

2. Về nội dung đề nghị giải quyết một số nội dung liên quan đến ông Lê Đình Hóa-Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hương Văn:

Nội dung nêu trên, Ủy ban nhân dân thị xã đã có nhiều văn bản chỉ đạo, giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân phường Hương Văn giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân phường Hương Văn đã ban hành các thông báo trả lời gửi bà Phạm Thị Lan: Thông báo số 15/TB-UBND ngày 05/4/2017, Thông báo số 60/TB-UBND ngày 26/10/2017 (Đính kèm văn bản).

3. Về nội dung đề nghị giải quyết liên quan đến chế độ trợ cấp cho người tàn tật…:

          Nội dung nêu trên, Ủy ban nhân dân phường Hương Văn đã ban hành Thông báo số 183/TB-UBND ngày 18/6/2019 về việc trả lời đơn của công dân, thông báo đã gửi trực tiếp cho ông Phạm Minh Kháng ở Tổ dân phố Giáp Thượng 2, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà (Đính kèm văn bản).

1. Về nội dung đề nghị giải quyết việc tiền đóng góp để dụng cột điện nhà nước yêu cầu trả lại cho dân. Điện lực đã trả lại tiền thông qua UBND phường nhưng UBND phường không trả lại cho dân:

Trước đây với chủ trương kéo điện dân dụng, năm 1994 đã huy động nhân dân đóng góp để dựng cột và kéo điện lưới trung thế và hạ thế, mỗi hộ gia đình góp 1.000.000 đồng (Hộ xã viên Hợp tác xã nông nghiệp 700.000 đồng còn Hợp tác xã đóng cho mỗi hộ xã viên 300.000 đồng) và năm 1995 xã Hương Văn có điện chiếu sáng. Năm 2002, Công ty Điện lực có hoàn trả cho Ủy ban nhân dân xã số tiền mà Ủy ban nhân dân xã đã dựng cột và lưới trung thế là 139.590.000 đồng (Một trăn ba mươi chín triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng). Hội đồng nhân dân xã đã có chủ trương dùng số tiền đó để tiếp tục đầu tư kéo điện hạ thế về các tuyến nhánh còn lại trên địa bàn toàn xã. Đến năm 2008, thực hiện chuyển giao lưới điện cho nhà nước quản lý, Ủy ban nhân dân xã đã bàn giao lưới điện hạ thế cho Chi nhánh điện Hương Trà.

2. Về nội dung đề nghị giải quyết một số nội dung liên quan đến ông Lê Đình Hóa-Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hương Văn:

Nội dung nêu trên, Ủy ban nhân dân thị xã đã có nhiều văn bản chỉ đạo, giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân phường Hương Văn giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân phường Hương Văn đã ban hành các thông báo trả lời gửi bà Phạm Thị Lan: Thông báo số 15/TB-UBND ngày 05/4/2017, Thông báo số 60/TB-UBND ngày 26/10/2017 (Đính kèm văn bản).

3. Về nội dung đề nghị giải quyết liên quan đến chế độ trợ cấp cho người tàn tật…:

          Nội dung nêu trên, Ủy ban nhân dân phường Hương Văn đã ban hành Thông báo số 183/TB-UBND ngày 18/6/2019 về việc trả lời đơn của công dân, thông báo đã gửi trực tiếp cho ông Phạm Minh Kháng ở Tổ dân phố Giáp Thượng 2, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà (Đính kèm văn bản).

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
              Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.056.623
Truy câp hiện tại 1.378