Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lầnđối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam (đợt 3, năm 2019)
Ngày cập nhật 04/09/2019

Ngày 20  tháng 8  năm 2019, UBND tỉnh Thùa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2008/QĐ-UBND về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 12 hồ sơ thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến (có danh sách kèm theo) với tổng kinh phí trợ cấp là 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

 

Danh sách như sau:

         

Đvt: Đồng

TT

Họ và tên

Năm
sinh

Hộ khẩu
thường trú

Số năm
được hưởng

Mức
trợ cấp

THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

1

Nguyễn Thị Hà

1957

Long Khê, Hương Vân

Không xác định

2.500.000

2

Hồ Xuân Hà

1954

Long Khê, Hương Vân

Không xác định

2.500.000

3

Hồ Văn Châu

1957

Long Khê, Hương Vân

Không xác định

2.500.000

4

Dương Đình Hùng

1958

Sơn Công, Hương Vân

Không xác định

2.500.000

5

Hồ Thị Tùy

1956

Lại Bằng, Hương Vân

Không xác định

2.500.000

6

Hồ Khả Hào

1954

Lại Bằng, Hương Vân

Không xác định

2.500.000

7

Hồ Khả Thiện

1957

Lại Bằng, Hương Vân

Không xác định

2.500.000

8

Hồ Văn Ái

1954

Lại Bằng, Hương Vân

Không xác định

2.500.000

9

Phạm Long

1953

Lại Bằng, Hương Vân

Không xác định

2.500.000

10

Võ Doãn Đức

1955

Lại Bằng, Hương Vân

Không xác định

2.500.000

11

Huỳnh Thị Hồng

1952

Lại Bằng, Hương Vân

Không xác định

2.500.000

12

Trần Công Ngọc

1958

Lại Bằng, Hương Vân

Không xác định

2.500.000

Tổng cộng

30.000.000

Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng.

 

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 20/2/2021,  Trường Chính trị Nguyễn Chí...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 248