Tìm kiếm thông tin
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2019
Ngày cập nhật 04/09/2019

I. TÌNH HÌNH:                              

1. Tình hình sản xuất vụ Hè Thu năm 2019:

- Cây lúa: Đến nay, đã thu hoạch được 1.500 ha (Hương Toàn 115 ha, Hương Phong 150 ha, Hương Vinh 200 ha, Hương Chữ 318 ha…). Năng suất dự ước đạt 56,82 tạ/ha.

- Cây lạc: Đã gieo được 18ha (Hương Xuân: 5ha, Hương Văn: 7ha: Hương Chữ: 5ha, Hương Vân: 1ha), đang giai đoạn phát triển quả.

- Rau màu: Đã gieo, trồng được khoảng 155ha (Hương An: 80ha, Hương Chữ: 45ha, Hương Xuân: 30ha,…)

 

* Tình hình sâu bệnh:

- Cây lúa: Trên trà muộn đang chín có rầy nâu, nhện gié, bệnh lem lép hạt, bệnh khô vằn gây hại rải rác.

- Cây lạc: Do nắng hạn lạc sinh trưởng kém, hiện nay đang giai đoạn ra hoa- phát triển quả. Sâu ăn lá, bệnh đốm lá gây hại rải rác.

- Cây rau: Trên hành lá, sâu xanh da láng đang tiếp tục gây hại giảm hơn kỳ trước, mật độ phổ biến 10 – 15 con/m2, nơi cao 20 - 30con/m2 (Hương An, Hương Chữ). Dòi đục cọng hành gây hại gia tăng, mật độ phổ biến 10 – 20 con/m2, cục bộ nơi cao mật độ 30- 50 con/m2 (Hương An, Hương Chữ). Trên rau cải có bọ nhảy, sâu ăn lá, rệp muội hại rải rác.

- Cây sắn: Tuần qua có mưa to nên cây sắn ở vùng cao hạn dần hồi phục và phát triển trở lại. Diện tích bị nhện đỏ gây hại giảm còn khoảng 200ha, tỷ lệ phổ biến 10- 20%, nơi cao 20- 40% cây bị hại.

- Cây ăn quả có múi: Bắt đầu đi vào thu hoạch, do nắng hạn nên quả ít và nhỏ hơn so các năm trước. Bệnh chảy gôm tiếp tục gây hại, tỷ lệ bệnh phổ biến 10- 15%, những vườn nhiều năm tuổi bệnh gây hại nặng hơn 20- 30%. Sâu đục thân, đục cành và nhện nhỏ gây hại rải rác.

2. Tình hình diễn biến dịch bệnh DTLCP trên địa bàn thị xã: Đến ngày 16/8/2019, Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra ở 14/16 phường, xã (còn 02 đơn vị chưa phát sinh dịch: Bình Thành và Hồng Tiến): 94 thôn có dịch, 1.028 hộ có dịch với số lượng lợn mắc bệnh và bị tiêu hủy là 6.567 con; tổng trọng lượng là 420.878 kg. Trong đó: Lợn nái và đực giống 1.710 con, lợn thịt 3.751 con, lợn con 1.106 con.

* Công tác phòng chống dịch: Các địa phương tích cực triển khai công tác tiêu độc và rải vôi trên các tuyến đường giao thông vào vùng dịch; số hóa chất đã sử dụng 4.300 lít (Bencocid, Iotdin) và hơn 150 tấn vôi.

- Ủy ban nhân dân thị xã đã kịp thời phân bổ nguồn kinh phí dự phòng ngân sách cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp để thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên đia bàn thị xã.

- Hội đồng đánh giá, thẩm định thiệt hại do dịch bệnh Dịch tả lợn châu Phi (thành lập theo Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND thị xã) đã tổ chức họp thẩm định để cấp kinh phí cho các địa phương tổ chức chi trả cho các hộ dân ảnh hưởng giai đoạn từ ngày 17/5/2019 đến ngày 26/6/2019 với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng và được chia làm 02 đợt: Đợt 1 (17/5-23/5/2019) có 21 hộ bị ảnh hưởng với số tiền gần 300 triệu đồng; đợt 2 (24/5-26/6/2019) có 305 hộ bị ảnh hưởng với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.

3. Công tác PCCCR: Theo báo cáo của hạt Kiểm Lâm thị xã, trong tháng 8/2019 đã xảy ra 3 vụ cháy rừng với tổng diện tích bị thiệt hại là 9,95 ha, cụ thể: 01 vụ cháy xảy ra vào ngày 03/8/2019 tại khoảnh 3, tiểu khu 105 thuộc phường Hương An đã làm thiệt hại 0,48 ha rừng thông trồng năm 1986 của HTX NN Hương An; 01 vụ xảy ra vào ngày 18/8/2019 tại Tiểu khu 141 xã Hồng Tiến đã ảnh hưởng đến 3,4 ha (2,5 ha keo, 0,9 ha lau lách) do BQL RPH Sông Hương và Công ty TNHHNN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa quản lý; 01 vụ xảy ra vào ngày 19/8/2019 tại tiểu khu 127 xã Hồng Tiến đã gây cháy 6,07 ha keo trồng của các hộ dân.

4. Công tác thu thuế: Đến nay, các khoản thị xã, phường, xã thu ước thực hiện 83,577 tỷ đồng, đạt 58,43% dự toán tỉnh giao và 51,26 % chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó: thu ngoài quốc doanh 29,33 tỷ đồng, đạt 73,28 % dự toán giao; thu tiền sử dụng đất 22 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch tỉnh giao, 36,67% chỉ tiêu phấn đấu... Các khoản Cục thuế trực tiếp thu ước thực hiện 53 tỷ đồng, đạt 42,93% so dự toán tỉnh giao.

Chi ngân sách trên địa bàn thị xã ước thực hiện 242 tỷ đồng, bằng 52,13% dự toán tỉnh giao. Trong đó, chi đầu tư phát triển 44 tỷ đồng, chi thường xuyên 198 tỷ đồng.

Đang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất 15 lô (diện tích 2.571,7 m2) đất tại Khu xen ghép xứ Tân Canh, thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong có giá khởi điểm khoảng 2,2 tỷ đồng; Dự kiến tổ chức đấu giá vào sáng ngày 23/8/2019 tại UBND xã Hương Phong.

5. Công tác giải phóng mặt bằng:

* Dự án đầu tư hạ tầng tại khu công nghiệp Tứ Hạ (giai đoạn 1): Phòng Tài nguyên và Môi trường đang chờ ý kiến của UBND tỉnh về diện tích vượt quá hạn mức theo phân lô quy hoạch để thẩm định giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất, tái định cư cho 03 hộ ảnh hưởng nhà ở, đất ở.

* Di dời 22 hộ Xóm Lò, phường Hương Văn: Đã kết thúc công khai Phương án, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đang lập thủ tục trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định phương án theo quy định.

* Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Trọng Nhân, phường Hương Hồ: Phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất của 47 hộ.

* Nâng cấp mở rộng đường Thuận Thiên giai đoạn 1 tại phường Hương Văn: Đã hoàn thành công tác kiểm kê, kiểm đếm 38 hộ ảnh hưởng. Hiện, Chủ đầu tư đang điều chỉnh hồ sơ đo đạc địa chính để UBND phường Hương Văn có cơ sở xác nhận nguồn gốc đất.  Đến nay, chủ đầu tư chưa cung cấp hồ sơ địa chính.

* Mở rộng đường Trần Trung Lập phường Hương Vân: Đã hoàn thành công tác kiểm kê của 55 hộ. Chủ đầu tư đã cung cấp hồ sơ đo đạc, chỉnh lý. Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND phường Hương Vân đang soát xét xác nhận nguồn gốc sử dụng đất; điều chỉnh hồ sơ đo đạc các trường hợp có sai sót chủ đầu tư mới cung cấp hồ sơ địa chính, đang hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định điều kiện.

* Nâng cấp, mở rộng đường vào Lăng Vua Gia Long, tại xã Hương Thọ:

- Đã chi trả xong tiền theo quyết định phê duyệt của UBND thị xã.

- Vướng mắc hộ ông Mai Văn Phương: Trung tâm Phát triển quỹ đất đã rà soát, củng cố hồ sơ để làm việc các ngành; báo cáo UBND thị xã xem xét.

* Dự án Khu nhà Ban chỉ huy Quân sự thị xã: UBND thị xã đã có quyết định phê duyệt mồ mã. Hiện đang xin vốn để chi trả.

* Đường Trung tâm xã Hương Toàn (giai đoạn 2): Hiện nay, Đơn vị đo đạc đã cung cấp hồ sơ địa chính. Trung tâm Phát triển quỹ đất đang rà soát hồ sơ trình thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

* Khu tái định cư thủy diện Hương Vinh: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đang tiến hành rà soát hồ sơ trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho 08 hộ gia đình bị ảnh hưởng GPMB theo quy định.

* Khu du lịch nghĩ dưỡng sinh thái biển Hải Dương: Trung tâm Phát triển quỹ đất đã có Kế hoạch số 12/KH-PTQĐ ngày 12/8/2019 về việc triển khai công tác kiểm kê về đất và tài sản trên đất cho các hộ gia đình. Theo đó, thời gian kiểm kê từ ngày 20/8/2019 - 22/8/2019 khoảng 120 hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng.

* Dự án Khu nghĩa trang Hương Văn: Đã tạm ứng 50% cho 24 hộ để thi công phần quy hoạch cát táng để di dời các dự án trên địa bàn Hương Văn.

* Dự án Đường ngoài hàng rào Khu công nghiệp: Ngày 31/7/2019 phòng TN&MT đã có Thông báo kết quả thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất. Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất đang công khai Phương án.

  * Điện 500KV qua 06 xã/phường: (Tổng 41 móng trụ)

- Đang tiến hành kiểm kê, kiểm đếm tại 06 xã/phường, còn 01 số đoạn tuyến Chủ đầu tư đang đo đạc điều chỉnh lại hồ sơ địa chính GPMB để tiếp tục kiểm kê kiểm đếm.

- UBND thị xã đã ban hành quyết định phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho Trại giam Bình Điền đoạn qua xã Hương Bình, thị xã Hương Trà. Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với Chủ đầu tư để lập thủ tục chi trả tiền cho Trại giam Bình Điền.

* Dự án Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua thị xã Hương Trà: Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã chủ trì phối hợp với các địa phương kiểm kê, kiểm đếm tại phường Hương An, phường Hương Hồ và xã Hương Thọ:

- Đã có kết quả thẩm định điều kiện tài sản trên đất của Lâm trường Tiền Phong và một số hộ của gói thầu số 08 tại xã Hương Thọ, hiện Trung tâm PTQĐ đang áp giá công khai,

- Đã hoàn thành kiểm kê 50 hộ gia đình và tổ chức có đất và tài sản đối với phường Hương An. Hiện, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đã chuyển hồ sơ cho UBND phường Hương An xác nhận nguồn gốc sử dụng đất.

- Tổ công tác kiểm kê đất và tài sản trên đất phường Hương Hồ đã tiến hành kiểm kê 182/200 hộ gia đình; còn lại khoảng 20 hộ đất trồng rừng, đang rà soát pháp lý hồ sơ hộ dân cung cấp để tiếp tục kiểm kê ngoài thực địa theo kế hoạch.

- Đã kê khai, kiểm kê cho 120 hộ gia đình, tổ chức có đất và tài sản ảnh hưởng xã Hương Thọ thuộc gói 08,09.

Ngoài ra, đối với gói thầu số 7 qua các phường: Hương Xuân, Hương Văn và Hương Vân, Hương Chữ: Trung tâm Phát triển quỹ đất đang tiến hành kiểm kê theo kế hoạch từ ngày 15/8 đến 17/8/2019.

6. Công tác chỉ đạo điều hành, Văn hóa xã hội:

- Tổ chức làm việc với Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thẩm tra Phương án nhập xã Hồng Tiến và xã Bình Điền để thành lập đơn vị hành chính mới xã Bình Tiến.

- Uỷ ban nhân dân thị xã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa thiên Huế, Ban Chỉ huy quân sự thị xã, UBND xã Hải Dương tổ chức đi thực địa rà soát các nội dung liên quan đến Quy hoạch Bãi tắm cộng đồng xã Hải Dương.

- Làm việc với Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh về chỉnh trang nút giao đường tránh Huế; làm việc các ngành và Công ty cổ phần xây dựng & phát triển HTC về việc báo cáo hỗ trợ đầu tư trên địa bàn thị xã.

- Làm việc với các ngành và UBND các xã, phường: Hương Hồ, Hương An, Hương Xuân, Hương Văn, Hương Vân, Hương Thọ về tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ xây dựng các khu tái định cư dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua thị xã Hương Trà và thống nhất phương án thiết kế hạ tầng Khu tái định cư xã Hương Thọ.

- Làm việc với phòng Giáo dục & Đào tạo và UBND phường Tứ Hạ về công tác rà soát Trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2019 trên địa bàn phường.

- Lãnh đạo thị xã đi Kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội điện Huệ Nam (điện Hòn Chén) tại thôn Hải Cát xã Hương Thọ, các bến đò ngang trên địa bàn thị xã và khảo sát vị trí lò mổ để lập phương án di dời lò GMGS phường Hương Văn.

- Tổ chức Lớp bồi dưỡng Chính trị đầu năm và Triển khai một số nhiệm vụ năm học mới 2019 – 2020 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn thị xã.

- Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đặc xá; Luật Chăn nuôi; Nghị định 80/2011/NĐ-CP ngày 16/09/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Châu Văn Sẽ được công nhận năm 2019.

- Tổ chức giải bóng đá truyền thống thị xã năm 2019 có 09 đơn vị đến từ 8 xã, phường và Công an thị xã và Liên hoan “Nghệ thuật Quần chúng” thị xã Hương Trà năm 2019, chủ đề “Vọng mãi lời Bác dặn” có sự tham gia của 13 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ 10 phường, xã và 4 cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019), kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

7. Công tác nội chính:

- Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp; phản ánh kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo thị xã tổ chức họp để xem xét, thảo luận, đề xuất các nội dung liên quan đến khiếu nại của bà Phạm Thị Lộc; trú tại Tổ dân phố 11, phường Hương Hồ; khiếu nại của ông Hoàng Thuần; trú tại Tổ dân phố 4, phường Tứ  Hạ.

- Ban chỉ đạo diễn tập phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn thị xã đã tổ chức họp chuẩn bị cho công tác tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn tại thị xã năm 2019.

- Trật tự xã hội:

+ Phạm pháp hình sự xử lý bằng hình sự: Xảy ra 06 vụ, trong đó: 01 vụ cướp giật trên Quốc Lộ 1A thuộc TDP 4, phường Tứ Hạ; 04 vụ trộm cắp tài sản (02 vụ Hương Vân 02 vụ, Hương Văn 01 vụ, Hải Dương 01 vụ); 01 vụ đánh bạc (ghi số đề) xảy ra tại thôn Triều Sơn Đông, Hương Vinh. Hiện Công an thị xã đang truy xét và củng cố hồ sơ vụ án.

+ Vụ việc vi phạm hành chính về ANTT theo NĐ 167/CP: Xảy ra 03 vụ, trong đó: 01 vụ trộm tài sản, 01 đối tượng tại thôn Liên Bằng, xã Hương Thọ; 01 vụ đánh bạc, 08 đối tượng tại TDP 3, phường Tứ Hạ; 01 vụ gây rối trật tự khu dân cư xảy ra tại thôn Thai Dương Hạ Trung, Hải Dương. Hiện Công an thị xã đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.

+ Tin báo, tố giác tội phạm: Tiếp nhận 01 vụ việc gây thương tích tại thôn Giáp Trung, xã Hương Toàn. Hiện Công an thị xã đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 10 vụ, làm 04 người chết, 09 người bị thương, trong đó: Hương Chữ 05 vụ; Hương văn 02 vụ; Hương Phong 01 vụ; Tứ Hạ 01 vụ; Bình Điền 01 vụ.

- Tiếp tục tuyên truyền, phòng ngừa với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên hệ thống loa phát thanh xã, phường và thị xã.

- Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Công an thị xã đã tổ chức 38 ca tuần tra, kiểm soát; phát hiện 176 trường hợp vi phạm. Xử lý vi phạm hành chính 110 trường hợp; phạt tiền 153.580.000 đồng; công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng: Tổ chức 31 ca tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng trên các tuyến nội thị, phát hiện 45 trường hợp vi phạm, xử lý vi phạm hành chính 55 trường hợp, phạt tiền 32.450.000 đồng.

- Công an các phường, xã tổ chức tuần tra, mật phục, qua tuần tra chưa phát hiện trường hợp vi phạm; tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng 41 lượt, nhắc nhở 50 trường hợp vi phạm, xử lý vi phạm hành chính 14 trường hợp; tuần tra, xử lý việc khai thác cát sỏi trái phép 65 lượt, qua tuần tra phát hiện 11 trường hợp vi phạm.

8. Công tác Hội đồng nhân dân: Hội đồng nhân dân xã Bình Điền, xã Hồng Tiến và Hội đồng nhân dân thị xã đã tổ chức phiên họp bất thường thông qua Phương án sáp nhập xã Hồng Tiến và xã Bình Điền thuộc thị xã Hương Trà để thành lập xã Bình Tiến.

II. HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG ĐẾN:

- Chỉ đạo đơn vị Giáo dục phối hợp chuẩn bị các điều kiện để Khai giảng năm học mới 2019-2020.

- Chỉ đạo công tác ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp trong thời gian đến và công tác PCTT và TKCN trên địa bàn thị xã.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác sản xuất vụ Hè Thu 2019, rà soát công tác chống hạn, công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác GPMB, công tác quyết toán vốn XDCB.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác cấp giấy CNQSD đất; công tác thu thuế, thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thời gian qua tại địa bàn thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.277.448
Truy câp hiện tại 4.646