Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo
Ngày cập nhật 04/09/2019

Ngày 20 tháng 8 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 878/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 138.027.000 đồng (Một trăm ba mươi tám triệu, không trăm hai mươi bảy ngàn đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh cấp cho các trường Mầm non trực thuộc thị xã để hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ học kỳ 2 năm học 2018-2019 theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ, theo phụ lục như sau:

 

 

 

 

 

 

 

ĐVT: Đồng

STT

Đơn vị

Số tiền được hỗ trợ/tháng

Số trẻ được hỗ trợ

Số tháng
được hỗ trợ

Số tiền

Ghi chú

1

Trường Mầm non Tứ Hạ

139.000

4

5

2.780.000

 

2

Trường Mầm non Hương Vân

139.000

9

5

6.255.000

 

3

Trường Mầm non Hương Văn

139.000

5

5

3.475.000

 

4

Trường Mầm non Hương Xuân

139.000

7

5

4.587.000

có 1 trẻ hưởng 3 tháng

5

Trường Mầm non Hương Chữ

139.000

7

5

4.865.000

 

6

Trường Mầm non Hương An

139.000

12

5

8.340.000

 

7

Trường Mầm non Hương Hồ

139.000

12

5

8.340.000

 

8

Trường Mầm non Hương Toàn

139.000

7

5

4.865.000

 

9

Trường Mầm non Hương Vinh

139.000

6

5

4.170.000

 

10

Trường Mầm non Hải Dương

139.000

5

5

3.475.000

 

11

Trường Mầm non Hương Thọ

139.000

7

5

4.865.000

 

12

Trường Mầm non Hương Phong

139.000

15

5

10.425.000

 

13

Trường Mầm non Bình Thành

139.000

19

5

13.205.000

 

14

Trường Mầm non Bình Điền

139.000

8

5

5.560.000

 

15

Trường Mầm non Hương Binh

139.000

4

5

2.780.000

 

16

Trường Mầm non Hồng Tiến

139.000

72

5

50.040.000

 

TỔNG CỘNG

 

199

 

138.027.000

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại hội trường UBND thị xã, Hội đồng nhân dân thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.890.612
Truy câp hiện tại 601