Tìm kiếm thông tin
Thị xã chi hỗ trợ tiền điện Quý II năm 2019 cho Hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ Chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo
Ngày cập nhật 04/09/2019

Ngày 20/8/2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 879/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí tiền điện quý II năm 2019 cho hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo.

 

Theo đó, toàn thị xã có số hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập là 1.096 hộ, với số tiền được hỗ trợ 151.248.000 đồng; hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo là159 hộ, với số tiền được hỗ trợ 20.194.000 đồng (theo quy định của Thông tư 190/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội: đối với hộ nghèo, mức hỗ trợ 46.000đồng/tháng, hộ chính sách xã hội mỗi tháng sử dụng không quá 50kw/h  được quy đổi 46.000đồng/tháng)

UBND thị xã giao trách nhiệm cho:

-Phòng Tài chính –kế hoạch thị xã, lập thủ tục cấp phát kinh phí theo quy định cho 16 xã, phường có đối tượng theo Quyết định.

-Phòng Lao động-TB&XH thị xã chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ trực tiếp đúng đối tượng.

-Chủ tịch UBND các xã, phường có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, chi trả kinh phí trực tiếp hỗ trợ tiền điện kịp thời, đúng đối tượng và chế độ quy định.

 

Phòng LĐ-TB&XH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Chiều ngày 09/9/2020, Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.883