Tìm kiếm thông tin
Phòng Lao động-TB&XH thị xã Hương Trà tổ chức thực hiện “Quy định mới về các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với Người có công với cách mạng năm 2019”
Ngày cập nhật 04/09/2019

Nghị định 58/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành về quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo quy định, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng (quy định cũ tại Nghị định 99/2018/NĐ-CP là 1.515.000 đồng). Cụ thể, một số quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi thực hiện như sau:

 

1. Trợ cấp ưu đãi hàng tháng:

-Mức trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945: Diện thoát ly là 1.815.000 đồng; diện không thoát ly 3.081.000 đồng.

-Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ là 1.624.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ là 3.248.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên 4.872.000 đồng.

-Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng theo mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liệt sĩ) hưởng mức phụ cấp 1.361.000 đồng.

-Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình hưởng mức trợ cấp 1.624.000 đồng.

-Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến hưởng mức trợ cấp 1.361.000 đồng.

-Trường hợp bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% - 100%, mức trợ cấp từ 1.695.000 đồng - 4.137.000 đồng. Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng hưởng phụ cấp 1.624.000 đồng.

2.Trợ cấp ưu đãi hằng năm và trợ cấp ưu đãi một lần

*Trợ cấp ưu đãi hằng năm:

-Liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng thì người thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng là 500.000 đồng.

-Trợ cấp ưu đãi đối với con của người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học tại: Cơ sở giáo dục mầm non 200.000 đồng; cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, trường dự bị đại học, trường năng khiếu, trường lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật 250.000 đồng; cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, phổ thông dân tộc nội trú 300.000 đồng.

-Trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học là 300.000 đồng.

*Trợ cấp ưu đãi một lần:

Trợ cấp một lần khi báo tử liệt sĩ, mức trợ cấp 20 lần mức chuẩn; hỗ trợ chi phí báo tử 1.000.000 đồng.

Đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến chết trước ngày 1 tháng 1 năm 1995; Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến được truy tặng, mức trợ cấp 20 lần mức chuẩn…

Hiệu lực thi hành của Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15-8-2019; Nghị định số 99/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2019; Các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 1-7-2019.

Theo quy định này, kể từ ngày 1/8/2019 đến nay, Phòng Lao động-Thương binh và xã hội thị xã đã chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân 16 xã, phường trên địa bàn thị xã rà soát, tổ chức triển khai điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng với 1.192 đối tượng, số tiền hơn 1,8 tỷ đồng, trong đó truy lĩnh 01 tháng (tháng 7/2019) cho 1.174 đối tượng, số tiền hơn 124 triệu đồng;  Trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 1 năm/lần cho 1.245 định suất, số tiền 621 triệu đồng, trợ cấp báo tử 01 lần (20 lần mức chuẩn) cho 01 trường hợp được công nhận liệt sĩ Ông Châu Văn Sẻ, số tiền 32,480 triệu đồng,  Trợ cấp ưu đãi giáo dục cho 10 trường hợp học sinh – sinh viên là con đẻ người có công với với cách mạng, số tiền trên 86 triệu đồng. Riêng đối với, Quân nhân xuất ngũ, Công an xuất ngũ, đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2012/QĐ-TTg chưa có Thông tư hướng dẫn vì vậy chưa thực hiện điều chỉnh trợ cấp trong đợt này.

Qua nắm thông tin về kết quả triển khai trên địa bàn thị xã, Phòng Lao động-Thương binh và xã hội thị xã chưa nhận được các ý kiến dư luận phản ánh, kiến nghị của đối tượng; đa số đối tượng đều đồng tình và rất phấn khởi sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về người có công với cách mạng và thân nhân của họ đối với việc điều chỉnh trợ cấp trên.

(Toàn văn Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được đăng tải tại cổng Thông tin điện tử của Bộ LĐ-TB&XH http://www.molisa.gov.vn)

 

Phòng LĐ-TB&XH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thời gian qua tại địa bàn thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.277.448
Truy câp hiện tại 3.592