Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trả lời đơn của ông Trần Xuân Kỉnh (Đại diện cho Chi Trần Xuân); địa chỉ: TDP Giáp Trung, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 16/09/2019

Ngày 13/9/2019, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 2432/UBND-NC trả lời đơn ông Trần Xuân Kỉnh với nội dung như sau:

Qua kiểm tra hồ sơ, ông Trần Xuân Lụa và bà Đỗ Thị Dọi được Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 538190 tại thửa đất số 760, tờ bản đồ số 12, diện tích 1324.0 m2 . Năm 2015, ông Trần Xuân Lụa có đơn đề nghị cấp đổi thửa đất nêu trên thành hai thửa đất 155 và 156 tờ bản đồ số 44 (Bản đồ năm 2010 được phê duyệt chỉnh lý năm 2015) và được Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà phê duyệt cấp đổi. Năm 2016, ông Trần Xuân Lụa có đơn đề nghị hợp thửa hai thửa đất số 155 và 156, tờ bản đồ số 44  và được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt hợp hai thửa đất thành thửa đất mới là 248, tờ bản đồ số 44, diện tích 1413.8 m2 .. Tháng 5 năm 2016, ông Trần Xuân Lụa có đơn đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã tách thửa 248 thành ba thửa đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã đã đến thực địa đo đạc tách thửa chi tách thành 03 thửa là thửa 249, tờ bản đồ số 44, diện tích 706.4 m2  ; thửa 250, tờ bản đồ số 44, diện tích 152.5 m2 và thửa số 251, tờ bản đồ số 44, diện tích 554.9 m2  Ngày 22/7/2016, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã có tiếp nhận hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất  (tặng cho có tách thửa) theo đề nghị của ông Lụa đối với thửa đất số 249, tờ bản đồ số 44 với nội dung sau khi biến động: thửa đất số 249, tờ bản đồ số 44, chủ sử dụng: ông Trần Xuân Hậu; thửa đất số 251, tờ bản đồ số 44, chủ sử dụng : ông Trần Xuân Hiếu; lý do đăng ký biến động: tặng quyền sử dụng đất cho con; đến ngày 09/8/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 466506 cho ông Trần Xuân Hiếu tại thửa đất số 251, tờ bản đồ số 44 và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 466507 cho ông Trần Xuân Hậu tại thửa đất số 249, tờ bản đồ số 44 và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 466508 cho ông Trần Xuân Lụa tại thửa đất số 250, tờ bản đồ số 44.

Căn cứ Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thì việc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã tách thửa số 71 theo hồ sơ đề nghị của ông Trần Xuân Lụa là đúng quy định của pháp luật.

Qua kiểm tra hồ sơ, ông Trần Xuân Lụa và bà Đỗ Thị Dọi được Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 538190 tại thửa đất số 760, tờ bản đồ số 12, diện tích 1324.0 m2 . Năm 2015, ông Trần Xuân Lụa có đơn đề nghị cấp đổi thửa đất nêu trên thành hai thửa đất 155 và 156 tờ bản đồ số 44 (Bản đồ năm 2010 được phê duyệt chỉnh lý năm 2015) và được Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà phê duyệt cấp đổi. Năm 2016, ông Trần Xuân Lụa có đơn đề nghị hợp thửa hai thửa đất số 155 và 156, tờ bản đồ số 44  và được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt hợp hai thửa đất thành thửa đất mới là 248, tờ bản đồ số 44, diện tích 1413.8 m2 .. Tháng 5 năm 2016, ông Trần Xuân Lụa có đơn đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã tách thửa 248 thành ba thửa đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã đã đến thực địa đo đạc tách thửa chi tách thành 03 thửa là thửa 249, tờ bản đồ số 44, diện tích 706.4 m2  ; thửa 250, tờ bản đồ số 44, diện tích 152.5 m2 và thửa số 251, tờ bản đồ số 44, diện tích 554.9 m2  Ngày 22/7/2016, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã có tiếp nhận hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất  (tặng cho có tách thửa) theo đề nghị của ông Lụa đối với thửa đất số 249, tờ bản đồ số 44 với nội dung sau khi biến động: thửa đất số 249, tờ bản đồ số 44, chủ sử dụng: ông Trần Xuân Hậu; thửa đất số 251, tờ bản đồ số 44, chủ sử dụng : ông Trần Xuân Hiếu; lý do đăng ký biến động: tặng quyền sử dụng đất cho con; đến ngày 09/8/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 466506 cho ông Trần Xuân Hiếu tại thửa đất số 251, tờ bản đồ số 44 và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 466507 cho ông Trần Xuân Hậu tại thửa đất số 249, tờ bản đồ số 44 và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 466508 cho ông Trần Xuân Lụa tại thửa đất số 250, tờ bản đồ số 44.

Căn cứ Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thì việc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã tách thửa số 71 theo hồ sơ đề nghị của ông Trần Xuân Lụa là đúng quy định của pháp luật.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
              Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.056.623
Truy câp hiện tại 1.459