Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm học 2018-2019
Ngày cập nhật 23/09/2019

Ngày 03 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2124 /QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 65 cá nhân thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2016-2017 đến năm học 2018-2019. Danh sách như sau:

 

 1. Bà Nguyễn Thị Phương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền;
 2. Ông Đặng Công Quý, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đặng Tất, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền;
 3. Bà Hồ Thị Ngọc Hằng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đặng Hữu Phổ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền;
 4. Ông Lương Ngọc Nhân, Tổ phó Tổ Phục vụ Đào tạo nghề, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Quảng Điền;
 5. Ông Phan Nam, Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế;
 6. Bà Hoàng Thị Mỹ Vân, Giáo viên Trường Mầm non Phú Cát, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế;
 7. Bà Hồ Thị Kiều Chinh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thủy Xuân, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế;
 8. Bà Nguyễn Thị Soa, Giáo viên Trường Mầm non Thủy Xuân, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế;
 9. Bà Hoàng Thị Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Lưu, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế;
 10. Bà Mai Thị Thu Hiền, Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Thành, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế;
 11. Bà Lê Thị Phương Lan, Giáo viên trường Tiểu học Lê Lợi, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế;
 12. Ông Nguyễn Hưng Hoàng Lân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thuận Hòa, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế;
 13. Bà Phạm Thị Phương Bắc, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phan Sào Nam, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế;
 14. Bà Nguyễn Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tôn Thất Tùng, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế;
 15. Bà Nguyễn Thị Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện A Lưới;
 16. Ông Hồ Đình Tảo, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở A Roàng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện A Lưới;
 17. Bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Hiệu trưởng Trường Mầm non A Ngo, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện A Lưới;
 18. Ông Lê Đình Phong, Trưởng phòng Phòng  Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang;
 19. Bà Nguyễn Thị Ngọc, Hiệu trưởng trường Mầm non số 2 Phú Mậu, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang;
 20. Bà Trần Nguyễn Nhật Lệ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phú Thượng 1, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang;
 21. Bà Trương Thị Hạnh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phú An 1, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang;
 22. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Giáo viên trường Trung học cơ sở Phú Đa, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang;
 23. Bà Mai Thị Lệ Chinh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phú Mậu, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang;
 24. Ông Lê Văn Duy, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phú Thuận, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang ;
 25. Ông Trần Quang Việt , Giáo viên Trường Trung học cơ sở Bán trú Long Quảng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đông;
 26. Ông Lê Phú Nhật,  Giáo viên Trường Tiểu học Lăng Cô, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc;
 27. Ông Phạm Sơn Tùng, Giáo viên Trường Tiểu học Nước Ngọt 1, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc;
 28. Ông Hồ Đắc Đinh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lộc An, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc;
 29. Ông Đỗ Viết Công, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lộc Điền, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc;
 30. Bà Hoàng Nữ Ái Sương, Giáo viên Trường Mầm non Lăng Cô, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc;
 31. Bà Trần Thị Tuyết Trinh, Giáo viên Trường Tiểu học Số 1 Lộc Trì, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc;
 32. Bà Trương Thụy Châu, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lộc Trì, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc;
 33. Bà Cái Thị Phương Mai, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thị trấn Phú Lộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc
 34. Bà Phạm Trần Lệ Mỹ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thủy Thanh 2, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
 35. Bà Lê Thị Diễn, Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Phú Bài, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
 36. Ông Hồ Viết Nguyện, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phú Bài, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
 37. Bà Nguyễn Thị Huy, Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;
 38. Bà Dương Thị Luyến, Giáo viên Trường Mầm non Hương Văn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;
 39. Bà Phạm Thị Hải Hà, Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Tứ Hạ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;
 40. Bà Nguyễn Thị  Anh Thư, Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Hương Toàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;
 41. Bà Trần Thị Kim Kha, Giáo viên Trường Tiểu học Hương An, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;
 42. Bà Phạm Thị Thu Hường, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đặng Vinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;
 43. Bà Cao Thị Hạnh Nhân, Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Hương Trà;
 44. Ông Lê Tấn Nhất, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Điền Lộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền;
 45. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy,  Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phong Chương I, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền;
 46. Ông Nguyễn Đại Ánh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Điền An, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền;
 47. Bà Nguyễn Thị Thi, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền;
 48. Bà Đặng Thị Thu Hương, Phó trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền;
 49. Bà Đồng Thị Hoàng, Giáo viên Trường Mầm non Phong Mỹ I, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền;
 50. Ông Đặng Phước Mỹ, Phó Gám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo;
 51. Ông Hoàng Vũ Kha, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Văn Kỷ, Sở Giáo dục và Đào tạo;
 52. Bà Trương Hoàng Diễm Hương, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, Sở Giáo dục và Đào tạo;
 53. Ông Nguyễn Duy, Tổ trưởng Chuyên môn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, Sở Giáo dục và Đào tạo;
 54. Bà Hoàng Thị Bích Hồng, Tổ phó Chuyên môn Trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu, Sở Giáo dục và Đào tạo;
 55. Ông Nguyễn Hữu Trần Luyện, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Thuận An, Sở Giáo dục và Đào tạo;
 56. Bà Hồ Thị Lệ Hằng, Tổ trưởng Chuyên môn Trường Trung học phổ thông Phú Bài, Sở Giáo dục và Đào tạo;
 57. Ông Nguyễn Ngọc Phước, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Vinh Lộc, Sở Giáo dục và Đào tạo;
 58. Bà Võ Thị Thúy Nhàn, Tổ phó Chuyên môn Trường Trung học phổ thông Thừa Lưu, Sở Giáo dục và Đào tạo;
 59. Ông Hoàng Văn Huế, Tổ phó Chuyên môn Trường Trung học phổ thông A Lưới, Sở Giáo dục và Đào tạo;
 60. Bà Hồ Thị Thảo, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đặng Dung, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền;
 61. Ông Nguyễn Văn Cần, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thủy Phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
 62. Bà Trần Thị Hường, Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền;
 63. Bà Nguyễn Thị Thúy, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Duy, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền;
 64. Bà Trần Thị Quế Vy, Tổ phó Chuyên môn Trường Trung học phổ thông Chuyên Quốc Học, Sở Giáo dục và Đào tạo;
 65. Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Phú Lộc, Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.189.845
Truy câp hiện tại 1.590