Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch về phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn thị xã
Ngày cập nhật 23/09/2019

Thực hiện Quyết định số 1358 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc phê duyệt “Kế hoạch phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2025. Để chủ động phòng chống bệnh cúm  gia cầm có hiệu quả, ngày 06/9/2019, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành  Kế hoạch số 368/KH-UBND  phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn. Nôị dung Kế hoạch như sau:

 

I. Mục tiêu:

1. Mục tiêu chung:   

Kiểm soát, chủ động giám sát, phát hiện sớm, cảnh báo, khống chế không để bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng và có giải pháp phòng, chống; tạo điều kiện cho việc xây dựng cơ sở chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh; góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của bệnh Cúm gia cầm đối với sức khỏe cộng đồng, an ninh lương thực và các hoạt động thương mại của thị xã Hương Trà.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Tổ chức kiểm soát tốt dịch bệnh, chủ động giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời ổ dịch và không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Ngăn chặn không để các nhánh, các chủng vi rút mới nguy hiểm xâm nhiễm vào và lây lan rộng ở địa bàn thị xã.

- 100% các ổ dịch cúm gia cầm được phát hiện và báo cáo.

- Tổ chức tiêm phòng đạt tỷ lệ tối thiểu 80% các đàn gia cầm thuộc diện tiêm. Xây dựng thành công các cơ sở an toàn dịch bệnh nhằm đáp ứng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu gia cầm, sản phẩm của gia cầm.

- Góp phần giảm thiểu hoặc không để phát sinh các ca bệnh Cúm gia cầm ở người do nhiễm các chủng vi rút cúm nguy hiểm (H5 và H7).

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân trong phòng, chống bệnh Cúm gia cầm.

II. Nhiệm vụ:

- Phân vùng nguy cơ để có cơ sở xây dựng các biện pháp và bố trí các nguồn lực tổ chức các hoạt động kiểm soát, phòng chống bệnh cúm gia cầm phù hợp, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm dịch bệnh và tình hình thực tế tại các địa phương.

- Tổ chức chủ động giám sát dịch bệnh để kịp thời phát hiện, cảnh báo sớm và xử lý triệt để ổ dịch ngay từ khi mới phát hiện, không để lây lan ra diện rộng; xác định chính xác chủng loại vi rút cúm lưu hành để có cơ sở lựa chọn chủng loại vắc xin phù hợp cho công tác phòng dịch bệnh Cúm gia cầm.

- Xử lý ổ dịch Cúm gia cầm theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

- Tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia cầm thuộc diện tiêm phòng; tiêm phòng bao vây khi xuất hiện dịch bệnh Cúm gia cầm.

- Tổ chức quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm; tổ chức phòng, chống nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm vào thị xã; kiểm soát ấp nở gia cầm, kiểm soát giết mổ gia cầm bảo đảm an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh.

- Tập trung và đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh Cúm gia cầm để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi; vận động người dân tự giác báo cáo khi phát hiện gia cầm bị bệnh, gia cầm nghi mắc bệnh Cúm gia cầm, giảm thiểu các hành vi làm dịch phát sinh và lây lan dịch bệnh.

- Thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng để tiêu diệt tác nhân gây bệnh trong môi trường chăn nuôi.

- Đẩy mạnh áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi và các biện pháp chủ động phòng bệnh.

III. Các nội dung của kế hoạch:

1. Giám sát dịch bệnh:

- Giám sát bị động:

+ Tất cả đàn gia cầm nuôi có biểu hiện nghi ngờ cúm gia cầm phải gửi bệnh phẩm tới phòng thí nghiệm chẩn đoán để xét nghiệm vi rút cúm gia cầm và chẩn đoán phân biệt.

+ Kinh phí lấy mẫu, gửi mẫu, chẩn đoán xét nghiệm được lấy từ nguồn ngân sách.

- Giám sát chủ động: giám sát lưu hành vi rút Cúm gia cầm và giám sát sau tiêm phòng tại vùng an toàn dịch bệnh, vùng đệm của cơ sở an toàn dịch bệnh.

2. Xử lý ổ dịch:

Thực hiện việc xử lý ổ dịch theo quy định của Luật Thú y và Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tiêu hủy nhanh đàn gia cầm không để dịch lây lan: Đàn gia cầm phát hiện mắc bệnh, chết, có dấu hiệu mắc bệnh Cúm gia cầm; đàn gia cầm nuôi thả rông xung quanh mà chưa được tiêm phòng vắc xin cúm và đã tiếp xúc với đàn gia cầm mắc bệnh hoặc tiếp xúc với đàn gia cầm có dấu hiệu mắc bệnh Cúm gia cầm.

- Việc tiêu hủy gia cầm phải được thực hiện ngay khi có kết quả xét nghiệm dương tính vi rút cúm A/H5N1 hoặc vi rút cúm A/H5N6 hoặc chủng vi rút cúm có khả năng truyền lây bệnh và gây tử vong cho người hoặc được cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh kiểm tra, xác minh và kết luận là mắc bệnh cúm gia cầm.

- Các ổ dịch xảy ra đầu tiên phải tiến hành điều tra, cách ly ổ dịch, thống kê đàn để có kế hoạch tiêm phòng khẩn cấp; kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm, phương tiện ra vào ổ dịch.

- Vệ sinh tiêu độc chuồng trại bị dịch, khu vực chăn nuôi gia cầm trong vùng dịch.

- Tiêm vắc xin bao vây ổ dịch cho gia cầm trong phạm vi xã, phường có dịch và các xã, phường liền kể với xã, phường có dịch, nếu có từ hai xã, phường trở lên thì tiêm phòng cả thị xã.

3. Tiêm vắc xin phòng bệnh:

Tạo miễn dịch khép kín (tiêm mỗi năm 2 lần và tiêm bổ sung) đối với đàn gia cầm ở vùng tiêm xác định.

            - Ngân sách tỉnh, thị xã bố trí kinh phí mua vắc xin tiêm phòng bao vây ổ dịch Cúm gia cầm hoặc khi có bằng chứng vi rút Cúm gia cầm lưu hành và có khả năng gây bệnh, lây lan.

- Chủ gia cầm tự chi trả kinh phí mua vắc xin tiêm phòng định kỳ cho đàn gia cầm.

4. Kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; quản lý, kiểm soát chợ buôn bán gia cầm sống:

a) Kiểm soát vận chuyển trong nước, quản lý, kiểm soát chợ buôn bán gia cầm sống:

- Thực hiện việc kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm ra khỏi địa bàn; trong đó cần tăng cường phối hợp với các ngành liên quan như Quản lý thị trường, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Môi trường,…với chính quyền và các tổ chức đoàn thể các cấp để kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật. Xử lý đúng quy định đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về kiểm dịch vận chuyển động vật.

- Từng bước xây dựng hệ thống và cấp mã nhận dạng cho các trang trại chăn nuôi, tạo thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc gia cầm, sản phẩm gia cầm.

b) Kiểm soát buôn bán, vận chuyển:

- Kiểm soát, ngăn chặn gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu vào thị xã. Tất cả các lô hàng nhập lậu bị bắt giữ phải được tiêu hủy.

- Tổ chức công tác truyền thông về nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng, an toàn dịch bệnh, tác hại đối với nền kinh tế, ngành chăn nuôi,... do hoạt động buôn bán, vận chuyển lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm gây ra.

5. Kiểm soát giết mổ gia cầm:

- Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

- Nâng cấp và duy trì điều kiện vệ sinh thú y các lò mổ gia cầm hiện có. Tiếp tục quy hoạch giết mổ gia cầm tập trung tại các chợ gia cầm được nâng cấp theo hướng an toàn sinh học, tạo điều kiện thuận lợi cho người chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm gia cầm.

- Quy hoạch quầy bán sản phẩm gia cầm tại các chợ đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

6. Kiểm soát ấp nở gia cầm:

Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý chăn nuôi và ấp nở gia cầm.

7. Vệ sinh tiêu độc khử trùng:

- Đối với các trang trại chăn nuôi quy mô công nghiệp: Hướng dẫn thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt.

- Đối với các hộ chăn nuôi, gia trại: Hướng dẫn thường xuyên thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, phun thuốc sát trùng nhằm tiêu diệt các loại mầm bệnh, trong đó có vi rút Cúm gia cầm.

- Định kỳ tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ gia cầm và các sản phẩm của gia cầm bằng vôi bột hoặc hóa chất; thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ gia cầm; vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đối với người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh phòng dịch.

- Thực hiện các đợt tiêu độc khử trùng môi trường do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phát động (khoảng 2 đến 3 đợt/năm). Ngoài ra căn cứ tình hình thực tế, các địa phương chủ động triển khai thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng để tiêu diệt tác nhân gây bệnh trong môi trường chăn nuôi.

8. Xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn bệnh Cúm gia cầm:

Hằng năm, tổ chức hướng dẫn xây dựng vùng, cơ sở sản xuất các sản phẩm chăn nuôi gia cầm đạt tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh.

- Hướng dẫn các địa phương, các công ty có tiềm năng xây dựng các chuỗi sản xuất các sản phẩm chăn nuôi gia cầm đạt tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh nhằm đáp ứng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

- Tổ chức chủ động lấy mẫu giám sát theo tiêu chuẩn của OIE ở tất cả (100%) vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh bảo đảm không có mầm bệnh Cúm gia cầm để tạo điều kiện cho việc xây dựng thành công các vùng, các chuỗi cơ sở chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh nhằm đáp ứng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

- Hướng dẫn thực hiện việc duy trì trạng thái an toàn bệnh Cúm gia cầm đối với các cơ sở đã được công nhận.

9. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi:

Tiếp tục tuyên truyền về nguy cơ dịch tái phát trên diện rộng, nguy cơ lây truyền qua vận chuyển gia cầm; áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; không sử dụng giống gia cầm không rõ nguồn gốc, gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch; sử dụng thịt gia cầm phải nấu chín, không ăn tiết canh; vận động người dân tự giác báo cáo khi phát hiện gia cầm bị bệnh, gia cầm nghi mắc bệnh Cúm gia cầm, giảm thiểu các hành vi làm dịch phát sinh và lây lan dịch bệnh...

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, tổ chức các buổi tọa đàm hoặc viết thông điệp ngắn; xây dựng, in ấn tờ rơi, biển quảng cáo phân phát cho người chăn nuôi, dán ở nơi công cộng (chợ, nơi hội họp ở cấp thôn, xã).

IV. Cơ chế tài chính và dự toán kinh phí:

1. Cơ chế tài chính:

a) Kinh phí cấp tỉnh:

- Kinh phí tuyên truyền như làm bản tin, chuyên mục truyền hình, in pano, áp phích, tờ rơi.

- Giám sát chủ động như giám sát lưu hành vi rút Cúm gia cầm và giám sát sau tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm.

- Hỗ trợ chủ vật nuôi có gia cầm tiêu hủy theo Quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Chi phí các hoạt động phòng, chống dịch: dụng cụ, bảo hộ cá nhân, hóa chất tiêu độc khử trùng.

- Mua vắc xin cúm gia cầm tiêm phòng ở vùng, đối tượng nguy cơ cao và tiêm phòng bao vây ổ dịch Cúm gia cầm.

- Hỗ trợ chủ nuôi chi phí xét nghiệm đối với cơ sở an toàn dịch bệnh.

- Kinh phí kiểm tra, giám sát phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, tập huấn, hội nghị

b) Kinh phí cấp thị xã:

- Kinh phí tuyên truyền như làm bản tin, chuyên mục truyền hình, in pano, áp phích, tờ rơi.

- Mua vắc xin tiêm phòng bệnh Cúm gia cầm ở vùng, đối tượng nguy cơ cao và tiêm phòng bao vây ổ dịch.

- Mua hóa chất tiêu độc khử trùng định kỳ những nơi nguy cơ cao đối với bệnh Cúm gia cầm.

- Giám sát bị động: kinh phí lấy mẫu, gửi mẫu và xét nghiệm các ổ dịch Cúm gia cầm, nghi ngờ Cúm gia cầm.

- Xử lý ổ dich (tiêu hủy, tiêu độc, chốt chặn,...): mua dụng cụ, bảo hộ cá nhân, khử trùng tiêu độc, hỗ trợ công tác phí cho lực lượng tại chốt kiểm dịch tạm thời, vật tư xây dựng chốt kiểm dịch tạm thời, công tiêu hủy gia cầm.

- Nâng cấp giết mổ, kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm.

- Kinh phí kiểm tra, giám sát phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, tập huấn, hội nghị

c) Kinh phí do người chăn nuôi chi trả:

- Kinh phí vắc xin tiêm phòng ngoài những nơi có đối tượng gia cầm nguy cơ cao.

- Công tiêm phòng cho gia cầm.

- Kinh phí hóa chất, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại hộ chăn nuôi.

2. Dự toán kinh phí: 3.612.000.000 đ.

Trong đó:

a. Ngân sách thị xã:        612.000.000 đ.

b. Nhân dân đóng góp:           3.000.000.000 đ.

V. Tổ chức thực hiện:

1. Phòng Kinh tế :

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã tham mưu  UBND thị xã triển khai thực hiện các nội dung trong công tác phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm.

- Trực tiếp phối hợp với UBND các phường, xã chỉ đạo Ban chăn nuôi thú y cơ sở đôn đốc, kiểm tra, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó dịch như: xây dựng kế hoạch của địa phương, chuẩn bị vật tư, hóa chất, nhân lực.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, xử lý đàn gia cầm, tiêu độc, khử trùng và xử lý địa bàn khi phát hiện vi rút cúm gia cầm, giết mổ và tiêu thụ gia cầm an toàn. Phối hợp với các ngành, các địa phương triển khai xử lý gia cầm, môi trường khi có mẫu dương tính với vi rút cúm gia cầm.

- Phối hợp với các địa phương, các ngành, các tổ chức đoàn thể trong các hoạt động phòng chống bệnh Cúm gia cầm; tổ chức giám sát dịch bệnh, khoanh vùng, xử lý dịch bệnh không để lây lan; tổ chức quản lý, củng cố, nâng cao năng lực cho mạng lưới thú y cơ sở và phổ biến kiến thức cho người chăn nuôi; tổ chức tiêm phòng các loại vắc xin đạt hiệu quả; thực hiện quy trình kiểm dịch động vật; quy hoạch giết mổ tập trung và nâng cấp điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ để cung cấp thực phẩm an toàn cho cộng đồng...

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất công tác phòng chống bệnh Cúm gia cầm.

2. Ủy ban nhân dân các xã, phường:

- Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện công tác phòng chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn quản lý. Kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp xã; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

- Xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn lực cho công tác phòng chống bệnh Cúm gia cầm tại địa phương. Chủ động sử dụng nguồn kinh phí từ quỹ phòng chống thiên tai, dịch bệnh cho công tác phòng chống bệnh Cúm gia cầm; có phương án chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, vật tư, hóa chất để chủ động đối phó khi có bệnh Cúm gia cầm xảy ra.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng chống bệnh Cúm gia cầm để người dân chủ động tự bảo vệ đàn gia cầm của mình và cộng đồng.

- Triển khai tổ chức giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm, kịp thời xử lý không để lây lan ra diện rộng; điều tra, thống kê các số liệu về chăn nuôi để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh; triển khai công tác tiêm phòng, chống dịch, vận chuyển, kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Chỉ đạo việc thực hiện kiểm tra định kỳ cơ sở chăn nuôi gia cầm giống; xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh; quy hoạch giết mổ tập trung; vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường trên địa bàn.

- Thực hiện chế độ báo cáo dịch bệnh định kỳ và đột xuất theo quy định.

3. Trung tâm Y tế:

- Giám sát, phát hiện, chia sẻ thông tin, tuyên truyền phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, phòng Kinh tế trong phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người theo Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT- BNNPTNT.

- Chủ động tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch phòng chống dịch trên người với các tình huống cụ thể.

4. Phòng Tài chính-Kế hoạch:

Tham mưu trình UBND thị xã việc bố trí nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch.

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Phối hợp với phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp hướng dẫn các biện pháp xử lý môi trường phục vụ công tác phòng chống dịch cúm gia cầm. Phối hợp với các địa phương chuẩn bị vị trí xử lý chôn hủy gia cầm nếu có dịch bệnh xảy ra.

6. Phòng Văn hoá- Thông tin, Đài truyền thanh:

Phối hợp với phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, các ban ngành liên quan tổ chức công tác truyền thông nguy cơ vi rút cúm gia cầm xâm nhập và các biện pháp phòng chống; hướng dẫn các biện pháp phòng tránh lây nhiễm vi rút cho người theo khuyến cáo của ngành y tế và thú y.

7. Công an thị xã:

            Phân công lực lượng, phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và các ngành liên quan tham gia tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm; cử cán bộ phối hợp trong công tác kiểm tra, chốt chặn cũng như xử lý các trường hợp vi phạm.

8. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội

Phối hợp với các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương, tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng chống bệnh cúm gia cầm.

9. Doanh nghiệp và người chăn nuôi:

Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật về chăn nuôi, thú y, phòng, chống dịch bệnh; thực hiện theo chỉ đạo, đề nghị của cơ quan Trung ương và địa phương được giao chủ trì, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh.

 

Mai Sương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 20/2/2021,  Trường Chính trị Nguyễn Chí...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 209