Tìm kiếm thông tin
Tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện CTMTQG NTM thị xã Hương Trà giai đoạn 2011 - 2020
Ngày cập nhật 01/10/2019

Ngày 16 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 972/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã Hương Trà giai đoạn 2011 - 2020. Danh sách như sau:

 

I. Tập thể:

1. Nhân dân và cán bộ xã Hương Vinh.

2. Nhân dân và cán bộ thôn xã Hương Bình.

3. Nhân dân và cán bộ thôn xã Hải Dương.

4. Phòng Kinh tế.

II. Cá nhân:

1. Bà Nguyễn Thị Thảo, Bí thư Đảng ủy xã Hương Vinh.

2. Ông Hồ Văn Sanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Bình.

3. Ông Trần Kiêm Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn.

4. Ông Lê Xuân Hướng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Dương.

5. Ông Đào Như Nguyên, Công chức Văn hóa – xã hội xã Hải Dương.

6. Ông Nguyễn Hồng Toàn, Công chức Văn phòng – thống kê xã Hương Toàn.

 

Nguyễn Thị Lợi - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, Sở GD&ĐT thừa Thien Huế tổ chức Hội nghị công tác ra...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.140.302
Truy câp hiện tại 691