Tìm kiếm thông tin
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết, Tay- Chân - Miệng
Ngày cập nhật 01/10/2019

Ngày 18/9/2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Thông báo số 2482/TB-UBND về kết luận của đồng chí Lê Hồng Thắng - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết, Tay- Chân - Miệng.

 

Sau khi nghe đại diện Ban Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã báo cáo về tình hình bệnh dịch Sốt xuất huyết và Tay - Chân - Miệng hiện nay, ý kiến phát biểu, thảo luận của lãnh đạo các ngành, UBND các xã, phường và các thành viên dự họp, đồng chí Lê Hồng Thắng - Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận:

1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch các xã, phường.

- Khẩn trương kiện toàn BCĐ phòng chống dịch và triển khai họp ban chỉ đạo thông báo tình hình bệnh dịch, đánh giá lại kết quả hoạt động và rút ra bài học kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch phương án phòng chống dịch các tháng còn lại năm 2019 và các năm tiếp theo. Đồng thời phân công trách nhiệm địa bàn phụ trách cụ thể, đưa nội dung hoạt động phòng chống dịch vào báo cáo giao ban hàng tuần của UBND xã, phường.

- Báo cáo Đảng ủy thực hiện công văn số 1570-CV/TU ngày 09/8/2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

- Kiện toàn và củng cố các đội xử lý dịch của các xã, phường, thành lập các đội điều tra, tiêu diệt bọ gậy của từng thôn, tổ dân phố; báo cáo về UBND thị xã (qua Trung tâm Y tế thị xã cơ quan thường trực BCĐ) trước ngày 25/9/2019.

- Chỉ đạo các Trạm Y tế, thôn, tổ dân phố kiểm tra trên địa bàn các hộ có nhiều vật dụng chứa nước có nguy cơ sinh sản bọ gậy. Tăng cường công tác truyền thông về phòng chống dịch để dân biết dân tự giác thau vét bọ gậy thường xuyên; phát huy trách nhiệm cùng với ngành y tế xử lý triệt để các ổ dịch bệnh trên địa bàn quản lý; kết hợp với việc thực hiện hưởng ứng ngày chủ nhật xanh phát động ra quân thau vét bọ gậy.

- Rà soát, nghiên cứu bố trí ngân sách thích hợp cho công tác phòng chống dịch.

2. Phòng Giáo dục và đào tạo thị xã.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho giáo viên và học sinh về công tác phòng chống dịch nói chung và sốt xuất huyết Tay chân miệng nói riêng.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai, phổ biến cho học sinh thau vét bọ gậy tại gia đình mình ở và các hộ xung quanh. Hàng tuần kiểm tra, giám sát chặt chẻ và tổng hợp báo cáo kết quả về cho BCĐ các xã, phường và thị xã (qua Trung tâm Y tế thị xã cơ quan thường trực BCĐ).

- Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

3. Đài truyền thanh thị xã.

- Phối hợp với BCĐ các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền tới từng người dân về các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue trên loa truyền thanh của các xã, phường, lồng ghép trong các buổi hội nghị, tư vấn trực tiếp… Duy trì thực hiện tốt công tác tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy tại các khu dân cư có nguy cơ cao, những nơi có bệnh nhân mắc sốt xuất huyết để người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm tự vệ sinh nhà cửa, thường xuyên diệt bọ gậy, chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

4. Trung tâm Y tế thị xã.

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, thuốc men, hóa chất để thu dung điều trị tốt cho bệnh nhân cũng như xử lý triệt để các ổ dịch bệnh trên địa bàn thị xã.

- Đánh giá các yếu tố nguy cơ trên địa bàn để tham mưu cho Ban chỉ đạo thị xã triển khai các chiến dịch thau vét bọ gậy cũng như phun hóa chất diệt muỗi phòng bệnh.

- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành thị xã thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng chống dịch tại các xã, phường.

5. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã:

- Tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình cũng như địa bàn đã được phân công để triển khai tốt công tác phòng chống dịch.

 

Tôn Thất Mạnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, Sở GD&ĐT thừa Thien Huế tổ chức Hội nghị công tác ra...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.140.379
Truy câp hiện tại 692