Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc cho Công ty TNHH MTV Lương thực Thừa Thiên Huế gia hạn thuê đất để làm nhà kho chứa đựng hàng hóa lương thực dự trữ
Ngày cập nhật 01/10/2019

Ngày 10 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2194 /QĐ-UBND  về việc cho Công ty TNHH MTV Lương thực Thừa Thiên Huế gia hạn thời gian thuê đất đến ngày 31/12/2019 đối với khu đất có diện tích 2.830 m2 (Hai nghìn tám trăm ba mươi mét vuông) hiện đang sử dụng tại đường Lê Hoàn, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà để sử dụng vào mục đích làm nhà kho chứa đựng hàng hóa lương thực dự trữ.

 

- Thời điểm tính tiền thuê đất: Từ 01 tháng 01 năm 2016.

- Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

- Giao trách nhiệm cho các cơ quan có liên quan thực hiện các công việc sau:

1. Cục thuế tỉnh xác định đơn giá thuê đất cho Công ty TNHH MTV Lương thực Thừa Thiên Huế và thông báo cho Công ty nộp tiền thuê đất theo đúng quy định.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH MTV Lương thực Thừa Thiên Huế.

- Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

- Tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất để giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà quản lý sau khi hết thời gian gia hạn thuê đất nêu trên.

3. Công ty TNHH MTV Lương thực Thừa Thiên Huế:

- Sử dụng đất đúng hiện trạng, đúng ranh giới đang sử dụng, không được xây dựng thêm; thực hiện các biện pháp sản xuất, kinh doanh an toàn để không ảnh hưởng đến môi trường và các chủ sử dụng đất lân cận.

- Sau khi hết thời gian được gia hạn thuê đất nêu trên thực hiện tháo dỡ, di dời tài sản và bàn giao đất theo quy định pháp luật.

 

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.124.808
Truy câp hiện tại 942