Tìm kiếm thông tin
Tạm cấp đợt 3 kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học phí và đào tạo nghề nghiệp theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày cập nhật 01/10/2019

Ngày 09 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2179 /QĐ-UBND về việc phân bổ 1.458.000.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm năm mươi tám triệu đồng chẵn) từ tài khoản tiền gửi có mục đích của tỉnh, tạm cấp đợt 3 cho UBND huyện Quảng Điền 865.000.000 đồng và UBND thị xã Hương Trà 593.000.000 đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ học phí và đào tạo nghề nghiệp theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Phụ lục chi tiết như sau:

TT

Đơn vị/Nội dung

Kinh phí (đồng)

Ghi chú

1

UBND huyện Quảng Điền

865.000.000

 

-

Kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề

919.000.000

 

-

Kinh phí hỗ trợ học phí

- 54.000.000

 

2

UBND thị xã Hương Trà

593.000.000

 

-

Kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề

401.000.000

 

-

Kinh phí hỗ trợ học phí

192.000.000

 

 

TỔNG CỘNG

1.458.000.000

 

 

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, Sở GD&ĐT thừa Thien Huế tổ chức Hội nghị công tác ra...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.140.158
Truy câp hiện tại 664