Tìm kiếm thông tin
Hỗ trợ kinh phí tiêu hủy lợn do mắc dịch tả lợn Châu Phi (đợt 1)
Ngày cập nhật 01/10/2019

Ngày 13 tháng 9 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 959/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền 2.226.271.000 đồng (Hai tỷ, hai trăm hai mươi sáu triệu, hai trăm bảy mươi mốt ngàn đồng chẵn) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh, phân bổ cho ngân sách UBND các phường, xã để hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh tả lợn Châu Phi.

 

Phụ lục chi tiết :

 

 

 Đvt: Ngàn đồng

 

STT

Xã, Phường

Tổng
kinh phí
hỗ trợ
đợt này

Trong đó

Ghi chú

 


Thiệt hại
 từ ngày
17/5/2019
 đến
23/5/2019


Thiệt hại
từ ngày 24/5/2019 đến 26/6/2019

 
 

1

 UBND phường Tứ Hạ

        146.834

 

      146.834

 

 

2

 UBND phường Hương Văn

        207.443

     13.600

      193.843

 

 

3

 UBND phường Hương Vân

        144.499

 

      144.499

 

 

4

 UBND phường Hương  Chữ

        503.695

     88.140

      415.555

 

 

5

 UBND phường Hương Xuân

        171.790

 

      171.790

 

 

6

 UBND xã Hương Toàn

        177.734

 

      177.734

 

 

7

 UBND xã Hương Vinh

         71.254

     21.280

        49.974

 

 

8

 UBND phường Hương Hồ

        190.724

 

      190.724

 

 

9

 UBND phường Hương  An

        222.923

   140.232

        82.691

 

 

10

 UBND xã Hương Phong

        116.035

     33.920

        82.115

 

 

11

 UBND xã Hương Bình

        273.340

 

      273.340

 

 

TỔNG CỘNG

   2.226.271

  297.172

  1.929.099

 

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, Sở GD&ĐT thừa Thien Huế tổ chức Hội nghị công tác ra...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.140.232
Truy câp hiện tại 677