Tìm kiếm thông tin
Phân bổ kinh phí thực hiện giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình: Đường từ cầu An Lỗ - Tỉnh lộ 16 – đường tránh phía Tây Huế, phường Tứ Hạ
Ngày cập nhật 01/10/2019

Ngày 13 tháng 9 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 957/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 52.850.000 đồng (Năm mươi hai triệu, tám trăm năm mươi ngàn đồng) từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã thực hiện giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình: Đường từ cầu An Lỗ - Tỉnh lộ 16 – đường tránh  phía Tây Huế, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà.

 

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp kinh phí cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã

Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, chi trả đúng đối tượng và quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.124.808
Truy câp hiện tại 1.054