Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 “Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập”
Ngày cập nhật 01/10/2019

Ngày 18 tháng 9 năm 2019,UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 2476/KH-UBND về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 “Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập”, nội dung kế hoạch như sau:

 

1. Mục đích.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; huy động được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội trong việc triển khai các hoạt động của Tuần lễ.

2. Yêu cầu.

- Nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân;

- Tuần lễ năm 2019 phải được tổ chức nghiêm túc, quy mô, thu hút được sự quan tâm của các cấp, các ngành và nhân dân trong toàn thị xã, góp phần tạo nên thành công của hoạt động này trên quy mô cả tỉnh. Các hoạt động của Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả.  

- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, Hội Khuyến học thống nhất tổ chức Tuần lễ tại các phường, xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019 đến 07/10/2019 với chủ đề “Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập”

3. Thời gian và địa điểm tổ chức Lễ Phát động

Lễ Phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” cấp thị xã tổ chức tại trung tâm Học tập cộng đồng xã Hải Dương vào lúc 8 giờ, ngày 01/10/2019 (Thứ Ba). Các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thị xã tổ chức Lễ Phát động trong tiết chào cờ vào ngày thứ Hai (30/9/2019).

4. Thành phần tham gia Lễ Phát động cấp thị xã.

- Đại diện lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Hội khuyến học và Phòng GD&ĐT thị xã;

- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Hội khuyến học và các đoàn thể xã Hải Dương.

- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường TH&THCS Hoàng Kim Hoán; cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khối 5 trường TH Thái Dương; cán bộ quản lý trường Mầm non Hải Dương; học viên xóa mù chữ và đại diện nhân dân thôn Thai Dương, xã Hải Dương (20 người).

5. Lịch triển khai Tuần lễ tại cơ sở giáo dục.

a. Thời gian chuẩn bị:

- Trước 25/9/2019 các đơn vị mầm non, tiểu học, TH&THCS, THCS, THPT, Trung tâm GDNN&GDTX, trung tâm Học tập cộng đồng phường, xã (gọi là cơ sở giáo dục CSGD) xây dựng Kế hoạch tổ chức Tuần lễ.

- Từ ngày 26/9/2019 đến 28/9/2019: Hoàn thành các điều kiện tổ chức hoạt động Tuần lễ.

- Từ ngày 28/9/2019 đến 07/10/2019: Treo băng rôn tại cổng cơ quan.

b.Thời gian triển khai Tuần lễ

- Ngày 30/9/2019 (thứ Hai) các trường phổ thông tổ chức Lễ Phát động trong tiết chào cờ.

- Các CSGD gửi Kế hoạch và báo cáo kết quả hoạt động Tuần lễ về UBND thị xã qua Phòng GD&ĐT thị xã kèm file word cùng hình ảnh hoạt động của đơn vị qua email lvduc.huongtra@thuathienhue.gov.vn trước ngày 08/10/2019.

6. Nội dung

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, các CSGD chủ động lựa chọn nội dung các hoạt động diễn ra trong Tuần lễ cho phù hợp. Tuy nhiên, để giúp các địa phương thuận lợi trong tổ chức Tuần lễ, Bộ GD&ĐT đã gợi ý một số hoạt động tại Công văn Số 4080/BGDĐT-GDTX ngày 10/9/2019 về việc Hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019. Cụ thể như sau:

a.Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ; treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục và những nơi công cộng; tổ chức các đoàn xe tuyên truyền lưu động về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ.

b. Tổ chức Lễ Khai mạc với sự tham gia của đại diện lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, các tổ chức xã hội có liên quan; đại diện các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa (thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa,…), các cơ quan thông tin đại chúng; đại diện các tầng lớp nhân dân, học sinh trên địa bàn.

c. Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lí luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động; các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; các lớp giáo dục pháp luật, giáo dục sức khỏe, giáo dục môi trường cho nhân dân; các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lí, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lí, giáo viên, báo cáo viên trung tâm học tập cộng đồng.

d. Tổ chức các sự kiện, các hoạt động giao lưu, các cuộc thi, các buổi tọa đàm về khuyến đọc, khuyến học và xây dựng xã hội học tập như: Tổ chức các hoạt động, chương trình kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức hội sách, đường sách, phố sách; trưng bày, triển lãm sách báo, tư liệu phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, ngày lễ, ngày kỉ niệm lớn của tỉnh, của đất nước; tổ chức các cuộc thi về sách; tổ chức thi tìm hiểu, học tập lịch sử, văn hóa địa phương tại các bảo tàng, di tích; phát động các phong trào, các chương trình thu gom, tặng sách các trường học, thư viện,…

e. Tiếp tục phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong các trường tiểu học, trung học cơ sở; triển khai xây dựng “tủ sách học tập suốt đời” tại các trung tâm học tập cộng đồng, các cơ quan, công sở, đơn vị. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập, phục vụ học tập trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ phù hợp đối tượng người sử dụng ở từng vùng, miền, địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp nhiều cơ hội cho người dân được học tập thường xuyên, từ đó khuyến khích thói quen, nhu cầu học tập suốt đời, góp phần nâng cao trình độ dân trí, năng lực sáng tạo, kỹ năng lao động: cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

f. Các hoạt động khác diễn ra trong Tuần lễ như sau:

+ Phòng GD&ĐT; các trường học, trung tâm trên địa bàn thị xã xây dựng kế hoạch và báo cáo kết quả hoạt động tổ chức Tuần lễ về UBND thị xã qua Phòng GD&ĐT.

+ Các trường học phổ thông trên địa bàn thị xã tổ chức Lễ phát động và tuyên truyền chủ đề của Tuần lễ trong tiết chào cờ ngày 30/9/2019 tại đơn vị.

+ Trung tâm HTCĐ phường, xã phối hợp Hội Khuyến học địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ.

+ Ban Tổ chức Tuần lễ thị xã phân công các đoàn kiểm tra công tác tổ chức, dự Lễ Phát động và triển khai kế hoạch Tuần lễ tại các sơ sở giáo dục trong toàn thị xã.

- Khẩu hiệu tuyên truyền (thời gian treo từ 28/9/2019 đến hết ngày 07/10/2019):

Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.

Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất.

Phát triển thói quen đọc để trở thành người học suốt đời.

Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời (Hồ Chí Minh)

- Treo băng rôn tại cổng trường, trung tâm

TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019

“TỰ HỌC LÀ MỘT CÁCH XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP”

7.Tổ chức thực hiện

a. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã:

- Tham mưu UBND thị xã văn bản chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, Trung tâm GDNN-GDTX và các Trung tâm Học tập cộng đồng phường, xã (gọi là cơ sở giáo dục) trên địa bàn thị xã tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời; tiến hành các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và phát huy truyền thống hiếu học của nhân dân thị xã Hương Trà.

- Phối hợp với Hội Khuyến học thị xã, các cơ quan chuyên môn có liên quan tổ chức tuyên truyền, tổ chức các hoạt động giáo dục, giao lưu, triển lãm sách báo... có ý nghĩa.

- Chủ động phối hợp địa phương xã Hải Dương và hướng dẫn các trường phổ thông tổ chức tốt Lễ Phát động Tuần lễ;

- Kiểm tra các đơn vị triển khai, tổ chức Lễ Phát động và các hoạt động của Tuần lễ.

b. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã:

- Tổ chức và triển khai kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu các nội dung liên quan đến Tuần lễ.

- Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Tuần lễ tại trung tâm thị xã;

Tuyên truyền lưu động đến các phường, xã trong những ngày diễn ra Tuần lễ.

c. Đài Truyền thanh thị xã:

Tổ chức tuyên truyền, đưa tin, bài về các hoạt động trong những ngày diễn ra Tuần lễ tại các cơ sở.

d. Ủy ban nhân dân các phường, xã:

- Chỉ đạo các trường học và Trung tâm HTCĐ trên địa bàn lập kế hoạch, báo cáo kết quả triển khai Lễ Phát động, nội dụng hoạt động Tuần lễ.

- Chỉ đạo Đài phát thanh địa phương đưa tin, viết bài tuyên truyền về hoạt động Tuần lễ từ các đơn vị trường học, trung tâm.

- Trung tâm HTCĐ phường, xã treo băng rôn tại tiền sảnh trung tâm và băng ngang đường tại khu trung tâm hành chính của địa phương (nội dung là chủ đề của Tuần lễ).

e. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên

Ngoài những nội dung tại mục II.4, Trung tâm đẩy mạnh các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh phổ thông; hội giảng, giao lưu, triễn lãm thiết bị dạy học công nghệ cao phục vụ đào tạo nghề.

f. Các cơ sở giáo dục và thiết chế giáo dục ngoài nhà trường trên địa bàn thị xã:

Lập kế hoạch tổ chức hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, báo cáo kết quả hoạt động và treo khẩu hiệu trước cổng cơ quan, đơn vị mình.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 20/2/2021,  Trường Chính trị Nguyễn Chí...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 279