Tìm kiếm thông tin
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc các ngành liên quan đến việc ra quân xử lý bèo
Ngày cập nhật 01/10/2019

Ngày 25/9/2019, UBND thị xã ban hành thông báo số 2547/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc các ngành liên quan đến việc ra quân xử lý bèo trên địa bàn thị xã

 

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tham dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận như sau:

1. UBND các xã, phường kết hợp thực hiện Ngày chủ nhật xanh, tập trung huy động lực lượng tại chỗ và lực lượng dân quân tự vệ để ra quân xử lý vớt bèo vào ngày 28/9/2019-29/9/2019, tập trung vào các khu vực đầu nguồn, khu vực ô nhiễm khu dân cư, gần các công trình, cầu, cống, hói, mương.

Giao trách nhiệm Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã phối hợp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã, các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh theo dõi, giám sát,báo cáo tình hình thực hiện về UBND thị xã trước ngày 03/10/2019.

2.Về xử lý bèo trên hói 5,7 xã tại phường Hương An và Hương Hồ: Giao trách nhiệm phòng Kinh tế làm việc với 02 phường để tổ chức, triển khai sử dụng kinh phí theo Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND thị xã, huy động lực lượng và tổ chức ra quân xử lý bèo vào ngày 28/9/2019-29/9/2019; báo cáo tình hình thực hiện và khối lượng công việc về UBND thị xã trước ngày 03/10/2019.

3. Về vấn đề xử lý bèo trên sông Kim Đôi, xã Hương Phong: Yêu cầu Phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã làm việc với Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Quảng Điền để có kế hoạch, phương án phối hợp thực hiện xử lý bèo cụ thể và thực hiện ra quân vào ngày 05/10/2019-06/10/2019.

3. Về kinh phí: Yêu cầu UBND các xã, phường khảo sát, đề xuất kinh phí đề nghị hỗ trợ, báo cáo về UBND thị xã trước ngày 29/9/2019 (Qua Phòng Tài nguyên -Môi trường), để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Mai Sương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 20/2/2021,  Trường Chính trị Nguyễn Chí...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 255