Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019
Ngày cập nhật 08/10/2019

Ngày 24 tháng 9 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành kế hoạch số 2535/KH-UBND về việc thực hiện  tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019. Cụ thể như sau:

 

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, cộng đồng và người cao tuổi về những thách thức của quá trình già hóa dân số, yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

- Huy động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất và tinh thần.

- Động viên cán bộ Hội người cao tuổi các cấp và người cao tuổi tích cực tham gia đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam “Tuổi cao - Gương sáng”.

2. Yêu cầu

- Các cấp chính quyền, các ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, Hội người cao tuổi các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì người cao tuổi” ở địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

- Vận động các cấp, tổ chức, cá nhân, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội tích cực tham gia hưởng ứng bằng tình cảm và trách nhiệm với người cao tuổi.

3. Chủ đề: “Chung tay chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi”.

4. Thời gian: Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/10/2019.

5. Nội dunh hoạt động                     

a. Triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2019

- Các cấp chính quyền, các ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, Hội người cao tuổi các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2019 với nội dung thiết thực, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của ngành, điều kiện của địa phương, cơ sở.

- Đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”; các chính sách pháp luật về người cao tuổi; những thuận lợi và thách thức khi đất nước bước vào giai đoạn già hóa dân số, nhiệm vụ trọng tâm của công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay. Lồng ghép tuyên truyền pháp luật, các chế độ, chính sách liên quan đến người cao tuổi, phổ biến những thông tin, kiến thức phổ thông về chăm sóc sức khỏe, kỹ năng phòng bệnh, chế độ dinh dưỡng dành cho người cao tuổi nhằm hạn chế các nguy cơ bệnh tật và lão hóa ở người cao tuổi. Chuẩn bị cho tuổi già khi còn trẻ.

- Tạo điều kiện và động viên đội ngũ cán bộ Hội các cấp và người cao tuổi tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

b. Xây dựng kế hoạch kinh phí cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe, chúc thọ mừng thọ và biểu dương khen thưởng người cao tuổi

Chính quyền các cấp hàng năm xây dựng dự toán kinh phí thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú, kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi và kinh phí biểu dương, khen thưởng người cao tuổi có thành tích xuất sắc theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước.

c. Rà soát, nắm bắt tình hình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

UBND các xã, phường rà soát nắm tình hình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, nhất là người cao tuổi thuộc hộ nghèo, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi khuyết tật đặc biệt nặng thường xuyên ốm đau dài ngày để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Tạo điều kiện cho người cao tuổi có sức khỏe được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

d. Tổ chức vận động thu hút các nguồn lực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

- Tổ chức vận động các các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn lực để giúp đỡ người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi thuộc diện chính sách cải thiện đời sống.

- Triển khai thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng và lập Sổ quản lý sức khỏe cho người cao tuổi ở địa phương theo quy định tại Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ Y tế, nhất là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên ốm đau trong Thánh hành động vì người cao tuổi.

- Kịp thời cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi thuộc đối tượng Bảo trợ xã hội, người cao tuổi nghèo nhằm đảm bảo cho người cao tuổi tiếp cận các dịch vụ khám và chữa bệnh.

- Tổ chức các đoàn tư vấn, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

e. Phát huy vai trò người cao tuổi

Tạo điều kiện, động viên đội ngũ cán bộ Hội người cao tuổi ở các cấp tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

f. Đẩy mạnh thành lập Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao của người cao tuổi ở cơ sở

- Triển khai nhân rộng Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại địa phương, đơn vị. Tiếp tục duy trì hoạt động các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã được thành lập Hương Phong, Hương Vân. Tổ chức cho các cán bộ người cao tuổi có tâm huyết xây dựng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau đi nghiên cứu các mô hình tốt ở các địa phương để học hỏi kinh nghiệm.

- Gắn hoạt động Tháng hành động vì người cao tuổi với các ngày lễ kỷ niệm trong tháng 10 như: Ngày người cao tuổi thế giới (01/10), ngày phụ nữ Việt Nam (20/10) để tổ chức các hoạt động liên hoan văn nghệ, giao lưu thơ, ca, đồng diễn thể dục thể thao, thi đấu cờ tướng, bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng bàn...nhằm tăng cường chăm sóc, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát huy vai trò người cao tuổi.

6. Tổ chức thực hiện

a.Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các Ban, ngành liên quan và UBND các xã, phường tham mưu UBND thị xã triển khai kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi trên địa bàn thị xã năm 2019.

- Hướng dẫn các xã, phường rà soát người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nằm viện dài ngày, người cao tuổi khuyết tật đặc biệt nặng thường xuyên ốm đau tại địa phương để có kế hoạch giúp đỡ, tham mưu lãnh đạo thị xã và UBND xã, phường thăm hỏi, động viên.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho người cao tuổi.

- Tham mưu UBND thị xã Quyết định cấp kinh phí cho các xã, phường để tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc thọ người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi tròn 70,75,80,85, 95 và trên 100 tuổi trước ngày 25/9/2019.

- Tổng hợp báo cáo UBND thị xã, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế về kết quả tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2019 trên địa bàn thị xã trước ngày 20/10/2019.

b. Phòng Y tế, Trung tâm y tế thị xã

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025, năm 2019.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Y tế thị xã lập sổ theo dõi, quản lý sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn; khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi theo Thông tư số 35/2011/TT-BHYT ngày 15/10/2011 về hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Lồng ghép chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào các chương trình y tế khác để tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cộng đồng, gia đình và bản thân người cao tuổi về phòng tránh các bệnh ở tuổi già và chế độ dinh dưỡng cho người cao tuổi.

- Tổ chức, hướng dẫn các Đoàn y bác sĩ khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi trong đời sống còn gặp nhiều khó khăn.

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền về phòng ngừa các bệnh mãn tính liên quan đến tuổi già; chế độ dinh dưỡng cho tuổi già.

- Phối hợp với Ban dại diện Hội Người cao tuổi thị xã tổ chức khám lọc bệnh và phẫu thuật cho người cao tuổi mắc các bệnh về mắt; các khoa lão khoa tăng cường chăm sóc, khám chữa bệnh cho người cao tuổi, nhất là người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa.

c. Phòng Văn hóa – Thông tin thị xã

- Chủ trì hướng dẫn các xã, phường tổ chức lễ mừng thọ cho người cao tuổi, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với điều kiện, sức khỏe của người cao tuổi nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi.

- Hướng dẫn các Hội Người cao tuổi cơ sở về thành lập các Câu lạc bộ: thể dục dưỡng sinh, khiêu vũ, thơ ca, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng.v.v.. thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia sinh hoạt.

- Nghiên cứu, hướng dẫn hình thức tôn vinh các cặp vợi chồng người cao tuổi sống chung thủy, hạnh phúc phù hợp với truyền thống văn hóa địa phương và gia đình.

d. Đài Phát thanh thị xã

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi; mục đích và ý nghĩa Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019 trên địa bàn thị xã.

e. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thị xã

- Căn cứ kế hoạch của Ủy ban nhân dân thị xã và hướng dẫn của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện đến các cấp hội, hội viên.

- Vận động các nguồn lực; giúp đỡ, hỗ trợ, thăm hỏi động viên người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi diện chính sách.

- Hướng dẫn thực hiện Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”; xây dựng, phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở; hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi từ cơ sở.

- Hướng dẫn Hội Người cao tuổi cơ sở thành lập Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau qua đó chăm sóc sức khỏe, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người cao tuổi nghèo, người cao tuổi là phụ nữ khó khăn về kinh tế.

f. Hội Chữ thập đỏ thị xã:

Vận động nguồn lực để giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn chưa có chế độ bảo hiểm y tế. Cùng với Ban đại diện Hội người cao tuổi thị xã tham gia xây dựng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo quyết định số 1533/TTg ngày 2/8/2016 của Thủ tướng Chính Phủ.

g. Ủy ban nhân dân các xã, phường

- Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thị xã, xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; Phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thị xã, các cấp hội cơ sở tổ chức Tháng hành động vì người cao tuổi đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Quan tâm, tạo điều kiện cho Hội Người cao tuổi cơ sở thành lập và hoạt động Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

- Hướng dẫn rà soát, tổng hợp người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, đau ốm nằm điều trị dài ngày trên địa bàn để có kế hoạch giúp đỡ; phân công các đoàn thể thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; vận động các gia đình có điều kiện nhận giúp đỡ người cao tuổi tại cộng đồng.

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc thọ người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi tròn 70,75,80,85, 95 và trên 100 tuổi nhân dịp Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam theo kế hoạch.

h. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã và các đoàn thể

Phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đoàn thể ở các cấp tổ chức và tham gia hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019; tăng cường công tác giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật các hoạt động công tác người cao tuổi tại địa phương.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, Sở GD&ĐT thừa Thien Huế tổ chức Hội nghị công tác ra...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.140.474
Truy câp hiện tại 741