Tìm kiếm thông tin
Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 19/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã
Ngày cập nhật 08/10/2019

Ngày 02 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân thị xã đã Ban hành Công văn số 2619/UBND-NV về việc thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND  ngày 19/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố.

 

Theo đó, yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương sắp xếp, sáp nhập, đổi tên gọi và kiện toàn hệ thống chính trị, các chức danh hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo đúng quy định. (chi tiết xem tại công văn và Nghị quyết đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Thi - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 1.062